Цените на селскостопанската продукция спадат с 5.9% през първото тримесечие на 2023 г.

България 15.05.2023 15:36 Снимка: ДНЕС+

Цените на селскостопанската продукция спадат с 5.9% през първото тримесечие на 2023 г.

Цените на селскостопанската продукция отбелязват спад с 5.9% спрямо предходната година, като в растениевъдството те се понижават с 12.8%, а в животновъдството се увеличават с 20.3%. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

Индексът на цените на производител в селското стопанство за първото тримесечие на 2023 г. се повишава с 0.9% спрямо същото тримесечие на 2022 г. в резултат на понижение на индекса на цените на продукцията от растениевъдството с 8.6% и на повишение на индекса на продукцията от животновъдството - с 36.8%.

През първото тримесечие на 2023 г. спрямо същия период на 2022 г. се увеличават цените на зърнените култури - с 2.1%, докато цените на техническите култури регистрират спад - с 22.9%, в резултат на намалението на цената на слънчогледа - с 25.2%. Цената на меката пшеница се понижава лека с 0.9 процента.

Спрямо същото тримесечие на 2022 г. цените на живите животни нарастват с 36.7% в резултат на нарастването на цените на едрия рогат добитък - с 18.4%, свинете - с 57.0%, и на бройлерите - с 31.1%. При продуктите от животновъдството е регистрирано увеличение на цените с 36.9%, което е в резултат на по-високите цени на кравето мляко - с 23.7%, и на кокошите яйца за консумация - със 71.7%.

През първото тримесечие на 2023 г. спрямо 2022 г. по-ниски са цените на зърнените култури - с 11.6%, в резултат на спада на цените на меката пшеница - с 16.1%, а при техническите култури намалението е в размер на 16.0% в резултат на намалението на цените на маслодайния слънчоглед - с 18.2%. Това намаление не може да бъде компенсирано от ръста на цените на фуражните култури - с 6.8%.

В животновъдството през първото тримесечие на 2023 г. спрямо 2022 г. цените на живите животни се увеличават с 16.7%, в резултат от повишаването на цените на свинете - с 24.8%, и на птиците - с 12.3%. Цените на продуктите от животновъдството отбелязват ръст от 23.6%, което е в резултат на увеличението на цените на кравето мляко - с 16.3%, и на кокошите яйца за консумация - с 42.5%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за първото тримесечие на 2023 г. е по-висок с 5.6% спрямо същото тримесечие на предходната година и по-нисък с 1.5% спрямо 2022 година.

През първото тримесечие на 2023 г. спрямо съответното тримесечие на 2022 г. е отчетено повишение в цените на посевния и посадъчния материал - с 23.2%, електроенергията и горивата - с 0.1%, продуктите за растителна защита - с 3.3%, ветеринарномедицинските продукти - с 8.3%, и фуражите - с 25.3%.

През първото тримесечие на 2023 г. спрямо 2022 г. е отчетено повишение в цените на посевния и посадъчния материал - с 13.4%, ветеринарномедицинските продукти - с 3.1%, и фуражите - с 9.2%

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648