Цената на газа се вдига с 2,2% от днес

България 01.04.2024 16:45 Снимка: ДНЕС+

Цената на газа се вдига с 2,2% от днес

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за април от 58,84 лв./MWh. Посочената стойност на синьото гориво е без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена "Булгаргаз" ще продава природен газ на крайните снабдители и фирмите с издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Цената за април е с около 2 % (2,2% - б. р.) по-висока от тази за март - 57,59 лв./MWh.

В утвърдената стойност на синьото гориво за месеца са включени няколко компонента - цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, дейност "обществена доставка" по чл. 17, ал. 7 от Наредбата за регулиране на цените на природния газ и компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от наредбата, покриващи разходите на "Булгаргаз" за съхранение на количества в газохранилището в "Чирен", в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

Регулаторът е извършил анализ на внесените днес от обществения газов доставчик актуални данни, формиращи цената на природния газ за април. В тях за отчетени котировките на международните газови пазари до 31 март 2024 г. включително.

Общото прогнозно количество газ за вътрешния пазар е осигурено от три различни източника. В ценовия микс за април е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора с Гърция", което покрива 51,07 % от потреблението за месеца.

От страна на "Булгаргаз" е сключен договор за април доставка на втечнен природен с търговец от региона, след като е проведена тръжна процедура, при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане. В ценовия микс са включени и количества природен газ от "Чирен".

 

Още по темата

CHF CHF 1 1.97399
GBP GBP 1 2.29881
RON RON 10 3.93061
TRY TRY 100 5.58453
USD USD 1 1.79731