Сметната палата: Паричните дарения за вота на 11 юли са в размер на 441 275,67 лв.

България 07.09.2021 15:11 Снимка: ДНЕС+

Сметната палата: Паричните дарения за вота на 11 юли са в размер на 441 275,67 лв.

Одитната институция публикува отчетите за приходите, разходите и поетите задължения на изборите

Сметната палата публикува отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Всички 24 участници в изборите – 15 партии, 8 коалиции и 1 инициативен комитет, са подали в срок отчетите си.

Отчетите на участниците в изборите са публикувани в Единния регистър по Изборния кодекс (ЕРИК).

В съответствие с изискванията на Изборния кодекс Сметната палата публикува и информацията, която са предоставили доставчиците на медийни услуги, социологическите и рекламни агенции, и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, за предоставените от тях услуги на участниците в изборите.

Сметната палата започна одита за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания на участниците в изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г.,  в случаите, когато са над 1000 лв.

Обобщени данни за извършени дарения и подадени декларации според Единния регистър по Изборния кодекс:

Общ брой на направените дарения: 418

Общ брой на направени парични дарения: 395

Общ размер на направените парични дарения: 441 275,67 лв.

Общ брой на направени непарични дарения: 23

Обща стойност на направените непарични дарения: 10 961,21 лв.

Общ брой на декларациите за произхода на средствата на кандидатите и на членовете на инициативните комитети: 487/tribune.bg

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448