Разрешават присъственото обучение за ученици при някои условия от утре (ЗАПОВЕД)

България 15.01.2021 14:38 Снимка: ДНЕС+

Разрешават присъственото обучение за ученици при някои условия от утре (ЗАПОВЕД)

От 16 януари се променят част от противоепидемичните мерки на територията на страната. Това става след издадена заповед на здравния министър проф. Костадин Ангелов, съобщават от ресорното министерство. 

Разрешава присъственото провеждане на следните дейности в училищното образование:

 • приравнителни изпити при преместване на ученик;
   
 • изпити за определяне на срочна оценка на ученик с повече от 25 % отсъствия по даден предмет и няма възможност /при невъзможност/ да се оформи срочна оценка, или за ученик в индивидуална или дистанционна форма на обучение;
   
 • изпити за определяне на годишна оценка за ученик в самостоятелна или задочна форма на обучение;
   
 • държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация по теория и практика;
   
 • индивидуални дейности, в това число писмени или практически изпитвания за текуща оценка при невъзможност за провеждане в електронна среда;
   
 • индивидуални практически часове в предприятие или на територията на дадено училище;
   
 • областни и общински кръгове на олимпиади и състезания, когато не могат да се организират онлайн.

​Всички дейности трябва да се провеждат при възможност индивидуално и при стриктно пазване на противоепидемичните мерки. Задължително е носенето на маска за лице, спазването на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и недопускането на лица с прояви на остри респираторни болести, уточняват от здравното министерство. 

Разрешава се присъственото провеждане на следните дейности във висши учебни заведения:

 • практически обучения и изпити по практика на студенти, специализанти и докторанти;
   
 •  семестриални изпити, които включват практическа част и не могат да се проведат в електронна среда;
   
 • държавни изпити и защити на дипломни работи.

В случаите, в които тези дейности се провеждат на територията на висшето училище, ректорът създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки.

В сектор „Здравеопазване" се възстановява плановият прием и плановата оперативна дейност в лечебните заведения и комплексните онкологични центрове.

Заповедта можете да намерите тук 

Геновева Михайлова

CHF CHF 1 1.76742
GBP GBP 1 2.26632
RON RON 10 4.00678
TRY TRY 10 2.18524
USD USD 1 1.63832