Разходите на работодателите за отработен час от работник нарастват с 9,9%

България 21.09.2020 13:04 Снимка: ДНЕС+

Разходите на работодателите за отработен час от работник нарастват с 9,9%

По предварителни данни на Националния статистически институт през второто тримесечие на 2020 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 9,9 на сто спрямо второто тримесечие на 2019 година, информират от статистиката. Увеличението в индустрията е с 10,7 процента, в услугите - с 9.1 на сто, и в строителството - с 6.0% процента, предава БТА.

По икономически дейности през второто тримесечие на 2020 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори "Операции с недвижими имоти" - с 23,3 процента, "Образование" - с 18,5 на сто, и "Добивна промишленост" - с 138 процента.

През второто тримесечие на 2020 г. спрямо второто тримесечие на 2019 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 9,7 на сто, а другите разходи /извън тези за заплати/- с 10,9 процента.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 24,1на сто за "Операции с недвижими имоти" до 3,4 процента за "Хотелиерство и ресторантьорство".

CHF CHF 1 1.82379
GBP GBP 1 2.15904
RON RON 10 4.01048
TRY TRY 10 2.10175
USD USD 1 1.65959