Проверяват единната информационна система на съдилищата

България 11.09.2020 19:47 Снимка: ДНЕС+

Проверяват единната информационна система на съдилищата

Членът на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет Гергана Мутафова пoиcĸa пълнa пpoвepĸa нa ръководения от нея eвpoпpoeĸт зa изработване на Eдинна информационна система на съдилищата.

В тази връзка е изпратено уведомително писмо до Управителния съвет на Съюза на съдиите в България (УС на ССБ).

Изисканата от Мутафова проверка е във връзка със сигнал и предложение от УС на ССБ, по повод внедряването на ЕИСС. Целта е установяване законосъобразността на извършените разходи по одобрените в проекта дейности, на получените от екипа по организация и управление възнаграждения, както и на изпълнението на възложените задължения в съответствие с подписания договор за предоставяне на БФП с Управляващия орган на ОПДУ, в т.ч. и с Формуляра за кандидатстване и Детайлния план на проекта.

Настоява се да бъде установено допуснати ли са грешки от екипа за организация и управление, водещи до неизпълнение на поети ангажименти в стратегически документи, както и съответствието на действията му с Докладите на Комисията до Европейския Парламент и Съвета, относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка.

 

Обект на проверката ще бъдат оценка на риска и последствията от неизпълнение на дейностите по проекта върху съдебната система.

Въвеждането на системата започна в началото на август и беше посрещнато със сериозни критики от съдилищата в страната.

По информация на БНР от седмици съдии от различни нива съдилища искат спиране на внедряване на системата заради десетките недостатъци, проявили се при нейното пилотно въвеждане.

Според тях системата дава много грешки, тромава е и превръща съдиите в деловодители.

Последната реакция е от днес на 130 съдии от най-натоварения български съд - Софийския районен съд. Те са категорични, че системата не отговаря на поставените цели - адекватно въвеждане на електронното правосъдие и облекчаване на дейността на съдилищата и настояват за назначаване на комисия, в която да влязат съдии и съдебни служители плюс представители на фирмата разработчик "Информационно обслужване", за да бъдат поправени недостатъците и направени необходимите доработки./БНР

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448