Приети са промени в тарифата за таксите за лечебните заведения и трансплантация на органи

България 25.08.2021 17:06 Снимка: ДНЕС+

Приети са промени в тарифата за таксите за лечебните заведения и трансплантация на органи

Приеха промени на тарифата за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, приета с ПМС № 88 от 2019 г., съобщи Министерски съвет.

С промяната се въвежда значително по-малък размер такса за издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение при промяна на вписаните обстоятелства в регистъра на лечебните заведения, а именно - име, седалище, капитал, единен идентификационен код и единен регистрационен номер, както и данни за лицето, представляващо лечебното заведение, за работещите лекари, лекари по дентална медицина, лекарски асистенти, медицински сестри, акушерки, рехабилитатори или зъботехници, също при преобразуване, сливане, вливане, разделяне и прекратяване на лечебното заведение и при промяна на собствеността ще се събира такса 10 лв.

За издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение при промяна на вписаните обстоятелства в регистъра на лечебните заведения, касаещи данни за адреса на лечебното заведение таксата остава 64 лв.

Действащата в момента тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, не отчита тежестта на промените в конкретните обстоятелства./news.bg

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448