Правителството отпуска 22 837 000 лв за преброяване на населението

България 14.04.2021 19:04 Снимка: ДНЕС+

Правителството отпуска 22 837 000 лв за преброяване на населението

Правителството отпуска 22 837 000 лв за преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 година. Това реши Министерски съвет днес. Основните дейности, за които ще бъдат разпределени средствата са за разработване на Информационна система "Преброяване", отпечатване на инструментариум, заплащане на преброителите за събиране на данни на терен, разходи, направени от общините, обработка, валидиране и консолидиране на данните и др.

Преброяването на населението и жилищния фонд е най-мащабното статистическо изследване. То се прави веднъж на 10 години и целта му е да осигури надеждна, изчерпателна и детайлизирана на териториално ниво информация за населението и жилищния фонд в страната. Преброяването ще предостави данни за броя и структурата на населението по пол, възраст, образование, икономическа активност, професия, икономическа дейност и други демографски, социално-икономически и етнокултурни признаци. Ще осигури и информация за броя и основните характеристики на сградния и жилищния фонд в страната, както и за жилищните условия на населението./news.bg
CHF CHF 1 1.78192
GBP GBP 1 2.27388
RON RON 10 3.96962
TRY TRY 10 1.9401
USD USD 1 1.60709