Пандемията върна българите в малките градове

България 09.12.2021 17:16 Снимка: ДНЕС+

Пандемията върна българите в малките градове

До настъпването на пандемията механичният прираст на населението отличаваше силните икономически центрове, които успяват да привличат млади и активни хора, и там се забелязваше подем. През 2020 г. обаче настъпи промяна, породена от пандемията и наложените ограничителни мерки. Това става ясно от доклад на Института за пазарна икономика за регионалните профили на областите в България, представен на пресконференция в БТА, съобщават от "24 часа".

Тенденциите са две - много българи се завръщат от чужбина, а миграцията на населението вече е от големите градове към по-малките населени места.

През миналата година всички големи градове начело със София, Пловдив и Варна отчитат отрицателен механичен прираст, т.е. в тях има отлив на население. Същевременно общо 205 общини отбелязват положителен механичен прираст, което е безпрецедентно в новата история на страната.

Докладът сочи, че в пандемичната година областните центрове губят население, докато периферните общини регистрират приток на жители.

Независимо от това обаче дългосрочните демографски тенденции по-скоро остават непроменени, като силните икономически центрове са в най-добра позиция да привличат млади и активни хора.

Пандемията е променила и картината на престъпността у нас. Въпреки че през последните години се отчита спад на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността в страната, пандемията допълнително се отразява върху намаляването на стойността на този показател - през 2020 г. са регистрирани по-малко от 10 престъпления срещу личността и собствеността на 1000 души от населението, което се случва за първи път.

Най-сигурните области остават Кърджали и Смолян с около 5 престъпления срещу личността и собствеността на 1000 души.

През миналата година разкриваемостта е най-висока в област Габрово - над 76% от регистрираните престъпления през годината са разкрити. В северозападните области Монтана, Враца и Видин, както и морските Варна и Бургас пък има най-голям брой регистрирани престъпления.

Въпреки че София (столица) и Варна отчитат много ниска разкриваемост, устойчиво през последните години под половината от регистрираните престъпления срещу личността и собствеността биват разкрити.

Докладът сочи и че столицата концентрира вече 43% от произведения брутен вътрешен продукт в страната.

Изследването показва, че образованието също е сериозно засегнато от настъпването на пандемията, като в големи периоди от време през последните две години учениците са в режим на дистанционно обучение. Въпреки това общата картина на образователните дисбаланси в страната се запазва.

Най-високи резултати на държавните зрелостни изпити по български език и литература през тази година се отбелязват в столицата София (4,58), Смолян (4,44) и Варна (4,39).

В областите София (столица) и Смолян за поредна година се наблюдава и много нисък дял на слабите оценки.

В общо десет области се регистрират средни резултати на държавните зрелостни изпити по български език и литература под границата от 4,00. На места се наблюдава и висок дял (над 10%) на слабите оценки, което говори за сериозни предизвикателства пред качеството на училищното образование в тези области.

По отношение на здравеопазването ИПИ отчита, че регионалните различия в сферата на здравеопазването са особено видими при достъпа на населението до лекари. Докато в някои области - Плевен, София (столица), Пловдив и Варна, един лекар се грижи средно за под 200 души от населението, то в половината области в страната на един лекар се падат по над 300 души. В подобни мащаби са и различията по отношение на лекарите специалисти. Броят на болничните легла също варира от близо 10 легла на 1000 души в област Плевен до под 3 легла на 1000 души в областите Перник, Добрич и Шумен.

Докладът регистрира отчетлива промяна в демографията, както заради много високата смъртност, така и заради отлива на население от големите градове към тяхната периферия. Сфери като здравеопазване, образование и култура са тежко засегнати и функционират в условия на извънредни обстоятелства./news.bg

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648