От АДФИ отчитат намалени нарушения при разход на публични средства

България 08.04.2021 20:14 Снимка: ДНЕС+

От АДФИ отчитат намалени нарушения при разход на публични средства

От Агенцията за държавна финансова инспекция отчитат намаление на установените вреди след проверки от първото тримесечие на 2021 г. Стойността на вредите е в размер на 187 833 лв., от които са възстановени повече от половината. Това показват обобщените данни на АДФИ за първото тримесечие на 2021 г.

За този срок са направени 102 финансови инспекции. За периода януари-март са проверени 672 обществени поръчки, което е два пъти повече в сравнение със същия отчетен период за 2020 г. - 352 бр. Общата стойност на проверените поръчки е в размер на 418 673 549 лв., гласят данните от отчета

Инспекторите са проверили 2 074 договора на стойност 3 015 358 752 лв. По този показател АДФИ отбелязва пореден ръст в сравнение със същия отчетен период на миналата година, когато са проверени договори на обща стойност 2 072 209 777 лв.

Установените нецелево разходвани публични средства са в размер на десет пъти по-малко спрямо същия отчетен период за предходната година. Подобна тенденция има и по отношение на "индикаторите за измама" и съставените актове за начет - в сравнение със същия отчетен период за предходната година.

Затвърждава се тенденцията към подобряване на средата при разходването на публичните средства, каквато АДФИ отбеляза и през изминалата календарна година.

CHF CHF 1 1.77625
GBP GBP 1 2.25344
RON RON 10 3.97018
TRY TRY 10 2.02274
USD USD 1 1.63176