Освободиха Нитова от ДКК, установени са серия от нередности

България 26.08.2022 19:02 Снимка: ДНЕС+

Освободиха Нитова от ДКК, установени са серия от нередности

От министерството на икономиката се опасяват, че всички решения на предходния съвет на директорите могат да се окажат нищожни

Изпълнителният директор на Държавната консолидационна компания предостави на министъра на икономиката и индустрията доклад за състоянието на дружеството и установените до този момент нередности. Част от обстоятелствата в него вече са известни на обществеността.

Всички решения на предходния Съвет на директорите има опасност да се окажат нищожни, след като ДКК е функционирала с ръководство под изискуемия от закона минимум. Дружеството е сключило договор с адвокатско дружество, по което всеки месец следва да се изплащат възнаграждения независимо дали е извършена работа или не. В разрез с практиката до този момент, в последните си дни на поста, предходният изпълнителен директор Смиляна Нитова е променила клаузите в договора си, за да бъде обезщетена с 6 месечни възнаграждения ако бъде освободена от поста.

Към момента одитът в ДКК продължава. Поради пълното саботиране на процесите и установените пропуски в работата до този момент от Съвета на директорите се освобождава Смиляна Нитова. Освободени са също Даниел Милев и Михаил Кумчев.

На тяхно място в Съвета на директорите се назначават Владимир Димитров – юрист с дългогодишен опит в държавната администрация и съдебната система и Борислава Пенева – настоящ служител в Министерството на икономиката и индустрията в дирекцията, контролираща дейността на дъщерните дружества. Сред новоназначените е и Андрей Лалов – икономист и анализатор, който притежава професионален опит в областта на малките и средни предприятия и инвестициите. Работил е по редица проекти към Световна банка и ЕК. Бил е координатор и ръководител на процеса по програмиране и разработване на цялостен набор от икономически политики, приоритети и мерки в рамките на Оперативна програма „Конкурентоспособност“.

Със заповед на министъра на икономиката и индустрията кадрови промени се извършват и в Национална компания „Индустриални зони“. Основните мотиви за това са подобряване на маркетинговата политика и пазарното присъствие на компанията чрез проактивни действия с цел повишаване на българските и чуждестранните инвестиции и привличане на финансиране на проектен принцип.

В ръководството на дружеството се връща Антоанета Барес. Тя ръководи компанията през последните 5 години, като е работила по времето на пет правителства. Доказан експерт в областта, Барес е магистър по право и е доктор по икономика в СУ „Св. Климент Охридски“ със защитена дисертация на тема „Оценка на факторите за успех за развитие на индустриалните зони и влиянието им върху регионалната икономика при трансформираща се икономическа среда“.

Антоанета Барес има над 20 години професионален и управленски опит. Заемала е ръководни длъжности в търговски компании, включително ИТ сектора и държавните институции. Тя има специфичен опит в областта на стратегическото планиране, бизнес развитието, планирането и изпълнението на инвестиционни проекти, системи за управление на качеството, управление на риска.

За периода на нейното предходно управление на НКИЗ, само в Индустриален парк София-Божурище, са реализирани 37 проекта за над половин милиард лева, които дават възможност за разкриване на близо 2000 нови работни места и то в сфери с висока добавена стойност.

В Съвета на директорите влизат още – Константин Палавеев, който притежава професионален опит в инвестициите и инвестиционния процес. Сред новоназначените е и Радостина Ситова – финансист с опит в няколко институции, която притежава образователно-квалификационна степен магистър „Икономика на отбраната и сигурността“ и магистър „Международни икономически отношения“ към Университета за национално и световно стопанство. В ръководството влиза още Даниела Узунова, която е юрисконсулт с над 10-годишен стаж.

Визията на новия екип на НКИЗ е да подпомага общините в процесите по обособяване на индустриални зони и паркове и привличане на инвестиции, чрез ад хок проекти и опериране на паркове.  Сред приоритетите им е реализиране  на проактивна маркетингова кампания за по-доброто позициониране на проектите на дружеството с цел привличане на инвестиции чрез т. нар. “Nearshoring” - подход към бизнеса, когато трета компания предоставя специфични услуги от друго географско местоположение, което е относително близо до района на компанията.  Ще работят и за изграждане на ефективна идентичност чрез брандиране на дестинации (Location branding). Идентифициране на възможности за финансиране на проекти на компанията от чуждестранни инвеститори, са също сред набелязаните цели пред новия екип. Ще се работи и за Изготвяне на иновативни проекти за  „умни зони“ и маркетирането им с цел осигуряване на финансиране и привличане на инвестиции. Ефективно ще бъдат търсени всички възможности за привличане на европейско и друго финансиране за развитие на българските индустриални зони.

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648