Омбудсманът против спирането на шофьорите с неплатени глоби на границата

България 17.06.2020 13:18 Снимка: ДНЕС+

Омбудсманът против спирането на шофьорите с неплатени глоби на границата

Тя изпрати препоръка до министъра на вътрешните работи Младен Маринов относно информацията за въвеждане на автоматизирана информационна система "Административнонаказателна дейност" на гранично-контролно пропускателните ни пунктове, което създава пречки за напускане на страната на граждани, за които се установи, че имат неплатени глоби по наказателни постановления за нарушения на Закона за движение по пътищата.

Общественият защитник посочва, че според решението шофьорите, на които за първи път се връчват наказателните постановления, ще имат право да продължат пътя си и да обжалват или да платят. По нейни думи инициативата за връчването на постановленията на водачи, които не са били намерени, е полезна.

Доц. Ковачева обаче не е съгласна с факта, че водачите с влезли в сила глоби трябва да платят на ПОС терминали на граничните пунктове, в най-близката банка, или да се разделят с книжката и талона на колата, както и че за неплатени глоби ще се проверяват и останалите пасажери в колата. Това означава, че всички те ще трябва или да платят или да се откажат от пътуването.

Няма съмнение, че неизрядните водачи следва да бъдат санкционирани съгласно законовите разпоредби и глобите, които се налагат, да бъдат своевременно събирани, но е необходимо много внимателно да се следи прилагането на подобна разпоредба в контекста на упражняването на конституционните права на гражданите, посочва се в препоръката на омбудсмана.

Ковачева подчертава, че проблем с така въведената система възниква, когато гражданите не са били уведомени за издадените наказателните постановления, а те се смятат за връчени.

В тази ситуация шофьорите разбират за издадения фиш едва на границата и се оказват в ситуация да не могат да продължат пътуването си, без да им е била дадена възможност да реагират спрямо установено извършено от тях нарушение на Закона за движение по пътищата.

Доц. Ковачева посочва и че по данни на граждани има и случаи, в които системата не отчита, че дадена глоба е вече платена, т.е. ако водачът не носи със себе си платежния документ, удостоверяващ плащането, също може да бъде санкциониран, въпреки че вече е заплатил глобата.

Обезпокоително според нея е, че освен водачите, за неплатени глоби ще бъдат проверявани и пътниците, включително пътниците в автобуси.

Тя напомня, че съгласно Конституцията всеки има право свободно да избира своето местожителство, да се придвижва по територията на страната и да напуска нейните предели. Правото да се напуска страната може да се ограничава със закон, само за защита на изключително важни обществени интереси - от естеството на националната сигурност и народното здраве или за защита на правата и свободите на други граждани. Тези конституционни права са гарантирани и от правото на Европейския съюз.

"Държавата може да налага ограничения, с цел събиране на вземанията си, но за да са оправдани тези ограничения, с оглед защитата на конституционните права на гражданите и постигане на целта им, те следва да засягат имуществена, а не личната сфера на нарушителите", категоричен е общественият защитник.

Тя подчертава и че налаганите ограничения от страна на държавата трябва да бъдат съобразени с принципа на пропорционалност, като предвидената мярка е единственият или най-малко утежняващият начин за постигане на целта.

Омбудсманът е категорично против и идеята за прехвърляне на събирането на глобите от частните съдебни изпълнители при наличие на ясни правомощия на Националната агенция по приходите да събира публичноправните вземания.

"Съгласно разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс при липса на доброволно изпълнение публичните изпълнители към НАП разполагат със законово регламентирани изпълнителни способи. Ако НАП бездейства, следва да се предприемат мерки за преодоляване на причините, поради които не упражнява във всички случаи нормативните си правомощия по принудително събиране, при условие че от публично изнесената информация до момента несъбраните глоби от пътни нарушения възлизат на повече от 109 млн. лева", посочва Ковачева.

Според нея въвеждането на автоматизираната информационна система на гранично-контролно пропускателните ни пунктове би довело до затруднения или дори невъзможност гражданите да упражнят конституционното си право да напуснат пределите на страната и да се придвижват свободно.

Тя предупреждава, че е възможно да се стигне до струпването на големи групи от пътници както по граничните пунктове, така и в секторите "Пътна полиция" към ОДМВР.

По тази причина тя препоръчва да се извърши преценка доколко в настоящата ситуация е спазен принципът на пропорционалността при въведените ограничения, за да не бъде нарушен балансът между публичния интерес и конституционните права на гражданите./news.bg

CHF CHF 1 1.81752
GBP GBP 1 2.135
RON RON 10 4.02434
TRY TRY 10 2.18017
USD USD 1 1.65931