НС решава: Българско гражданство да се дава само на официална церемония

България 21.02.2024 09:07 Снимка: ДНЕС+

НС решава: Българско гражданство да се дава само на официална церемония

В предстоящото пленарно заседание народните представители ще проведат първо гласуване на измененията в Закона за българското гражданство. С тях се предлага връчването на удостоверенията за придобиване на българско гражданство да се извършва в рамките на тържествена церемония, която да се извършва в Министерството на правосъдието или в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина.

Според измененията връчването на удостоверенията за придобиване на българско гражданство е актът, който завършва цялостната процедура за придобиване на гражданството. Тържественото връчване на удостоверението допълнително ще придаде тежест на този акт, който също така е израз на значението, което българската държава придава на тази важна промяна в житейския и правен статут на лицата. Със законопроекта е предвидено и допълване на условията за придобиване на българско гражданство от лица с български произход, както и от лица с родител, придобил българско гражданство, като владеенето на български език се въвежда като задължително условие. Със законопроекта се предлага и преустановяване на съществуването на Консултативния съвет при Изпълнителната агенция за българите в чужбина.

Депутатите ще проведат и второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, както и второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите.

Народните представители ще гласуват на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, както и първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване.

Депутатите ще проведат и второ гласуване на Законопроект за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Република Албания, подписана на 15 март 2023 г. в Тирана и на 30 март 2023 г. в София. Освен това ще гласуват и Законопроект за ратифициране на Споразумението на участващите съдружници към Фонда на НАТО за иновации.

Освен това депутатите ще гласуват на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, както и Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за здравето.

CHF CHF 1 2.00105
GBP GBP 1 2.27568
RON RON 10 3.93076
TRY TRY 100 5.62834
USD USD 1 1.83027