Над 23 000 домакинства от Североизточна България са получили заявените от тях дърва за огрев

България 23.09.2022 20:24 Снимка: ДНЕС+

Над 23 000 домакинства от Североизточна България са получили заявените от тях дърва за огрев

23 275 домакинства от Североизточна България вече са получили заявените от тях дърва за отоплителен сезон 2022/2023 г. 18-те стопанства в системата на Североизточното държавно предпредприятие /СИДП/ са доставили на хората 130 191 кубически метра дърва за огрев.

Към момента от Държавното горско стопанство /ДГС/-Върбица, са снабдили 699 семейства с 5215 кубика, ДГС-Шумен, са продали 11753 кубика на 1681 домакинства, а ДГС-Нови пазар, са задоволили нуждите на 1435 физически лица, които са поискали 7180 кубически метра дърва за огрев. Желаещите да се отопляват на дърва във Велики Преслав са 560, а заявените и получени от тях количества са 3774 кубика. 3608 семейства са поискали от Държавното ловно стопанство /ДЛС/-Паламара, 10 427 кубика и всички молби са изпълнени. И в ДГС-Смядово, са задоволили исканията на всички, които са подали заявления към тях към днешна дата. Това са 636 семейства със 4068 кубика.

ДГС-Варна, също са доставили дървата за огрев на всички желаещи към момента – на 183 домакинства 13 582 кубика. 9682 кубика са поискали 1225 семейства от ДГС-Цонево, 7448 кубика са заявили 1482 лица към ДГС-Провадия, а 1361 са молбите към ДГС-Суворово, като поисканите и платени количества са 4611 кубика. За 1343 семейства топлото за идващата зима са осигурили от ДЛС-Шерба, като вече са доставили 8037 пространствени кубически метра дърва.

От ДГС-Генерал Тошево, също са доставили всички искани към момента количества – 5248 кубика за 1220 желаещи. 3929 кубика са получили 791 домакинства от ДЛС-Тервел, а 9832 кубика са доставени на 1866 лица от ДГС-Добрич. В Балчик са платени 9280 кубика по молби на 1160 човека.

ДГС-Търговище, са продали 11 082 пространствени кубически метра дърва за огрев на 1499 домакинства, ДЛС-Черни Лом –3493 кубика на 560 семейства, а ДГС-Омуртаг са изпълнили молбите на 166 семейства за 1550 пространствени кубически метра дърва за огрев.

На всички териториални поделения е разпоредено да се предоставят дърва за огрев за местно население с приоритет, като доставките по дългосрочните договори с големите заводи са сведени до минимум. За фабриките се вози дървесината, която не става за горене – тополова и иглолистна. С предимство се доставят дърва на хората, които са получили ваучерите си за твърдо гориво от Агенцията за социално подпомагане. Към момента е ограничена и продажбата на фирми по ценоразпис, за сметка на заявките от физически лица. Всички горски и ловни стопанства предоставят и насаждения на корен, когато има желаещи сами да добият дървата си за огрев.

Директорът на предприятието и ръководителите на стопанствата поддържат постоянна комуникация с кметовете на населените места за уточняване на списъците, а където е необходимо количествата се намаляват до 5 пространствени кубически метра, за да се осигури топло за всички на първо време. На населението се предоставя възможност и за събиране на остатъчна дървесина, след приключване на сечта в насажденията.

Снабдяването с дърва върви по план, въпреки увеличените заявки за тази година,съобщават от СИДП. През миналата година при разчет от 90 000 кубически метра на населението от Североизтока са доставени 100 000 кубика, а през настоящата година при разчет 100 000 кубика населението получава 180 000 кубика. Малко по-бавно е снабдяването с дърва в областните центрове, където желаещите да се отопляват с дърва са в пъти повече. Например заявките към ДГС-Варна, са с 82% повече в сравнение с 2021г. На територията на предприятието през месеците август и септември са комплектовани и добити много повече дърва в сравнение с предходните месеци на годината, за да се задоволи нарасналото търсене.

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648