Над 100% увеличени пътуванията на българите в чужбина през декември 2021 в сравнение с 2020 г.

България 28.01.2022 13:41 Снимка: ДНЕС+

Над 100% увеличени пътуванията на българите в чужбина през декември 2021 в сравнение с 2020 г.

Пътуванията на българите в чужбина през декември 2021 г. са със 104.5% над регистрираните през декември 2020 година, съобщиха от НСИ. Независимо, че тогава продължава епидемична обстановка, сънародниците ни продължават пътешествията.

През декември 2021 г. посещенията на чужденци в България са 475.1 хил., или с 92.4% повече в сравнение с декември 2020 г., като транзитните преминавания са 54.2% (257.7 хил.) от всички посещения на чужденци в страната.

От общия брой чужденци, посетили България през декември 2021 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 41.9%, или 199.0 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 38.4%, Гърция - 22.8% и Германия - 10.1%.

Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" са 232.2 хил., или 48.9% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция - 129.0 хил., или 55.5% от посещенията от тази група.

През декември 2021 г. относителният дял на посещенията по цел е, както следва: с други цели - 61.4%, с цел почивка и екскурзия - 25.0%, и със служебна цел - 13.6%.

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648