МС изтегля програмата за инвестиции в отбраната на служебния кабинет

България 21.06.2023 13:36 Снимка: ДНЕС+

МС изтегля програмата за инвестиции в отбраната на служебния кабинет

Министерският съвет прие решение за оттегляне на Програмата за инвестиции в отбраната до 2032 г., внесена от служебното правителство за одобряване от Народното събрание, съобщиха от МС.

С решението се оттеглят и други два акта на служебния кабинет, внесени за разглеждане в Народното събрание. Те са свързани с определяне на военни формирования и структури за допълване на въоръжените сили във военно време и за определяне числеността на запаса на въоръжените сили, както и с предложение до Народното събрание за ратифициране на Допълнително споразумение между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Украйна за изменение на Споразумението между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Украйна относно безвъзмездно предоставяне на въоръжение, техника и боеприпаси, подписано на 5 декември 2022 г.

До избирането на редовен кабинет внесените за одобрение решения на служебния кабинет не са разгледани от Народното събрание. Предвид избора на редовно правителство на 6 юни 2023 г. е необходимо известно време за задълбочено запознаване на новото политическо ръководство в Министерството на отбрана със съдържанието на предложените решения, в което то да направи своите анализи и евентуално да нанесе промени в разработените вече документи.

CHF CHF 1 2.00495
GBP GBP 1 2.32712
RON RON 10 3.93591
TRY TRY 100 5.42451
USD USD 1 1.79319