МОСВ обяви три нови защитени зони в Черно море

България 08.01.2023 19:53 Снимка: ДНЕС+

МОСВ обяви три нови защитени зони в Черно море

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова издаде заповедите за обявяване на три защитени зони, попадащи изцяло в морските пространства на България. Това са Защитена зона BG0001500 "Аладжа банка", Защитена зона BG0001501 "Емона" и Защитена зона BG0001502 "Отманли", съобщават от пресцентъра на МОСВ.

От министерството посочват, че целта на защитата на зоните е опазване и поддържане на типовете природни местообитания и видовете, техните популации и разпространение в границите им, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние в Черноморския биогеографски регион. Ще се осигури свързаността и целостта на мрежата от защитени зони в страната като част от Европейската екологична мрежа "Натура 2000", уточняват от МОСВ.

Предмет на опазване в защитена зона "Аладжа банка" са типовете природни местообитания Рифове и постоянно покрити от морска вода пясъчни и тинести плитчини, както и местообитанията на видовете муткур (морска свиня, Phocoena phocoena), афала (Tursiops truncatus), карагьоз (дунавска скумрия, Alosa immaculata) и малък карагьоз (харип, Alosa tanaica). Зоната е с обща площ 6,6964 кв. км.

Защитена зона "Емона" е с обща площ 553,4528 кв. км. Предмет на опазване са отново типът природно местообитание Рифове и местообитанията на видовете муткур, афала, карагьоз и малък карагьоз.

Предмет на опазване в защитена зона "Отманли" са постоянно покритите от морска вода пясъчни и тинести плитчини и местообитанията на видовете муткур, афала и карагьоз. Зоната е с обща площ 0,0883 кв. км.

В трите заповеди са предвидени режими, с които се гарантира опазването на видовете и типовете природни местообитания, предмет на опазване в защитените зони.

CHF CHF 1 1.97878
GBP GBP 1 2.28913
RON RON 10 3.93187
TRY TRY 100 5.59205
USD USD 1 1.80029