МОН се похвали с нови образователни програми

България 31.05.2023 15:16 Снимка: ДНЕС+

МОН се похвали с нови образователни програми

Министерският съвет прие акт, с който се одобряват националните програми за образование, които ще се изпълняват през 2023 г. Одобрени са 21 национални програми, като основната част от тях са изпълнявани през предходни години и са добавени няколко нови програми, обясни просветният министър Сашо Пенов.

Той подчерта, че съдържанието на националните програми предварително се обсъжда на отраслов съвет, в който участват всички социални партньори и след това подлежат на обществено обсъждане. Ежегодно МОН публикува отчет за изпълнението на националните програми от предходната година.

Пенов посочи, че новите национални програми са "България - образователни маршрути" и "Неразказаните истории на българите". Първата програма замества приключилата и развилата се по време на COVID пандемията програма "Отново заедно". В новата образователна програма могат да се организират кратки екскурзии, свързани с историята, екологията, географията, биологията, етнографията, архитектурата, фолклорът и занятия, за да могат учениците да видят с какво се занимават изучаваните от тях дисциплини. По тази програма могат да кандидатстват всички училища, включително и неделните училища в чужбина.

За втората образователна програма - "Неразказаните истории на българите", ще се даде възможност на местната общност в чужбина, да изследва български източници и родови корени, с което да се допринесе за утвърждаването на българската идентичност и самосъзнание.

Предвижда се нов модул "Училища без агресия" за личностното развитие на децата и учениците, с което да се даде възможност децата да присъстват повече в училище, да се обучават по превенция на агресията, като се използват уменията на педагогически специалисти. Крайната цел е изграждането на позитивен климат, който в съвременното общество липсва.

Продължава много добре приетата програма "Заедно в изкуството и спорта". Заложено е в националната образователна програма и подобряване на ИТ уменията, киберсигурност и безопасен интернет.

Пенов добави още, че продължава програмата "Изучаване и съхраняване на традициите и историите на българската армия". Отзвукът в училищата от тази програма е позитивен и тя ще присъства и през настоящата учебна година на вниманието на учениците.

CHF CHF 1 2.04563
GBP GBP 1 2.31259
RON RON 10 3.92982
TRY TRY 100 5.55708
USD USD 1 1.82583