МОН разкрива над 550 места за прием в училищата с национално значение

България 22.03.2023 14:40 Снимка: ДНЕС+

МОН разкрива над 550 места за прием в училищата с национално значение

Това предвижда проект на заповед на министъра на образованието и науката, публикуван за обществено обсъждане на сайта на министерството

Министерството на образованието и науката (МОН) предлага през следващата учебна година в шестте училища с национално значение да бъдат разкрити 552 места за прием в 21 паралелки след завършено основно образование.

В училищата с национално значение, които осъществяват професионално образование и обучение, броят на местата по STEM професии и специалности е 511, което e 92,57% от общия брой места.

Това предвижда проект на заповед на министъра на образованието и науката, публикуван за обществено обсъждане на сайта на МОН.

Държавният план-прием в националните училища се съобразява с националните стратегии, прогнози, програми и планове за развитие и се съгласува с министъра на труда и социалната политика и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Училищата с национално значение са в пет области – Ловеч, Пазарджик, Стара Загора, Разград и София област. Това са Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов“ в Ловеч, Националната професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“ в Тетевен, Националната професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ във Велинград, Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ в Стара Загора, Националната професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“ в Разград и Националната професионална гимназия по компютърни системи към Техническия университет – София.

Училищата с национално значение са определени с решение на Министерския съвет.

CHF CHF 1 1.97878
GBP GBP 1 2.28913
RON RON 10 3.93187
TRY TRY 100 5.59205
USD USD 1 1.80029