Митниците се похвалиха с най-високи постъпления от 5 г. насам

България 01.09.2021 16:02 Снимка: ДНЕС+

Митниците се похвалиха с най-високи постъпления от 5 г. насам

За месец юли 2021 г. общите приходи (мита, ДДС от внос, акцизи и глоби), администрирани от Агенция "Митници", възлизат на 931 млн. лева. Месечните данни за юли 2021 г. отбелязват превишение спрямо същия период на предишната година (+202.1 млн. лева) и спрямо предходния месец - юни (+ 42.3 млн. лева). Данните потвърждават тенденцията на нарастващи месечни приходи спрямо предходните периоди, съобщи Агенцията.

През месец юли 2021 г. касовите постъпления от мита при внос на стоки от трети страни са 27.9 млн. лева. Това са най-високите месечни постъпления от мита за последните повече от пет години (от януари 2016 г. до момента), като спрямо юни 2021 г. ръстът е 17.4% . Спрямо същия период на 2020 г. се отчитат 58.2% повече приходи от мита.

Касовите постъпления при ДДС от внос през месец юли 2021 г. са в размер на 396 млн. лева и представляват 61% повече спрямо месец юли 2020 г. и 3.6% повече спрямо предходния месец юни 2021 година.

Приходите от акцизи за юли възлизат на 506.1 млн. лева, което е 9% над постигнатите през същия месец на миналата година и с 5% повече спрямо юни 2021 г. Ръст се отчита при всички основни групи акцизни стоки - горива; тютюн и тютюневи изделия; алкохол и алкохолни напитки.

Тенденцията за преизпълнение на показателите и увеличаващ се темп на нарастване на приходите е видна и от данните за първите седем месеца на годината. За периода януари-юли 2021 г. приходите от мита, ДДС при внос, акцизи и глоби на Агенция "Митници" са в размер на 5 715.1 млн. лева. Сумата е с 572.8 млн. лева над приходите през същия период на 2020 година.

Положителната тенденция в бюджетните приходи, администрирани от Агенцията продължава и през август, като се очаква преизпълнение на приходите. По прогнозни данни общите приходи на Агенция "Митници" за август 2021 г. ще надхвърлят 1 млрд. лева./news.bg

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448