Митниците се хвалят с приходи - повече са от мито и ДДС при внос

България 01.02.2023 13:09 Снимка: ДНЕС+

Митниците се хвалят с приходи - повече са от мито и ДДС при внос

Агенция "Митници" отчете приходи в размер на 13 397 700 млн. лв. през 2022 година, съобщават от агенцията. Това са най-високите приходи, отчитани до сега.

Касовите постъпления от ДДС при внос, мита, акцизи и глоби са с 2 889.4 млн. лева (27.5%) повече спрямо отчетените приходи през 2021 г. и надвишават с 89.4 млн. лева (0.7%) планираната събираемост за 2022 г.

Най-голямо повишение се отчита при приходите от ДДС при внос. Те са в размер на 2 684 000 млн. лв, което с 59% повече в сравнение с 2021 г. През второто полугодие на 2022 г. приходите от ДДС при внос се увеличават с 519.6 млн. лева до 3 876.7 млн. лева, което е с 15.5% повече от събраните 3 357.1 млн. лв. през първите шест месеца на 2022 г.

Увеличават се и постъпленията от мита при внос, като те достигат 451.2 млн. лв. Това е със 161.5 млн. лева (55.7%) повече спрямо 2021 г. и с 18.7% (71.2 млн. лева) над планираните за годината. Приходите от мита при внос на стоки от трети страни през второто полугодие на 2022 г. са в размер на 232.7 млн. лева, което е с 14.3 млн. лева (6.5%) повече от събраните 218.5 млн. лева през първото полугодие.

От Агенция "Митници" посочват, че една от основните причини за ръста в приходите от мита и ДДС при внос е нарастването на физическите обеми и повишението на цените на внасяните от трети страни стоки през изминалата година.

През 2022 г. касовите постъпления от акциз са в размер на 5 706.9 млн. лева, а събраната сума е с 47.1 млн. лева (0.8%) над приходите за 2021 г.

CHF CHF 1 2.05315
GBP GBP 1 2.28325
RON RON 10 3.92989
TRY TRY 100 5.85885
USD USD 1 1.81062