Комитова не отстъпва право на строеж, докато вецовете не оправят екощетите

България 22.10.2021 09:11 Снимка: ДНЕС+

Комитова не отстъпва право на строеж, докато вецовете не оправят екощетите

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова вижда много дефекти в наредбите във връзка с проблема с учредяването на вещно право на строеж в коритата на реки, които са публична държавна собственост. На среща в министерството с представители на Съюза на производителите на екологична енергия е участвал и началникът на ДНСК Влади Калинов, който настоява, че трябва да се обърне внимание на начина, по който ВЕЦ-овете по реките застрашават животинските видове и пресъхването на коритата. Той настоя и за извършване на строг мониторинг на работата на съоръженията.

Представителите на вецовете настояват за законови промени, които ще стопират затварянето на мощностите с аргумент, че произвеждат евтина електроенергия.

По време на срещата бе договорено собствениците на малки ВЕЦ-ове по реките да направят преглед на съоръженията, за да се види къде нанасят щети върху природата, както и да предложат решения за тяхното отстраняване.

Едва след доклад за съоръженията, които са изрядни, ще бъдат предприети действия за нормативно решаване на въпроса с липсата на учредено вещно право на строеж. За останалите това ще бъде направено след като се реализират необходимите мерки, чрез които да бъдат отстранени нанесените върху природата поражения.

Очакваме пълно съдействие и на доброволен принцип, подчерта арх. Комитова. Регионалният министър допълни, че държавата ще окаже необходимата подкрепа на бранша, но компромиси с неизрядните няма да бъдат допускани.

Заместник-министър Шишков е обърнал внимание, че при извършване на прегледа на първо място трябва да стане ясно има ли отклонения от утвърдените за изграждането на съоръженията проекти, след което да се направи проверката за въздействието им върху околната среда. Освен това собствениците ще трябва да компенсират държавата за времето, през което съоръженията са работили в отклонение на нормативните изисквания.

Представителите на съюза - Иво Арсов - председател на Управителния съвет, Ивайло Йотов и адв. Георги Тошев са поели ангажимент за извършване на проверката и да представят документите.

Димитър Куманов от Асоциация "Балканка", който също участва в срещата, изрази несъгласие с предложението и настоя за спазване на действащото законодателство.

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448