Комисията по хазарта прехвърля правомощията си на шефа на НАП

България 03.02.2021 16:32 Снимка: ДНЕС+

Комисията по хазарта прехвърля правомощията си на шефа на НАП

Правителството прие промени на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта, съобщиха от Министерския съвет след днешното заседание на правителството.

Причината за промените е Законът за изменение и допълнение на Закона за хазарта, обнародван в "Държавен вестник", бр. 69 от 2020 г., чрез който бяха приети редица промени в регулирането на хазартната дейност.

С Тарифата актовете и действията на бившия хазартен регулатор, Държавната комисия по хазарта, се прехвърлят като правомощия на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, обясняват от МС.

Поевтиняват таксите по чл. 5, т. 3 за повече пунктове за приемане на залози и се дава възможност в един пункт да се организират повече от една лицензирана хазартна игра. За всяка хазартна игра може да се събират повече от една такса по тази норма за един и същи пункт.

Отменят се таксите, свързани с подмяната или промяната в броя на игрални модули на игрален софтуер, поради установено несъответствие с разпоредбите на закона.

Отменя се и таксата за разглеждане на документи по подадено искане за утвърждаване на изпитани типове и модификации на игрално оборудване, както и на игрален софтуер и всяка нова версия на софтуера на комуникационното оборудване и за извършване на първоначална проверка на игрално оборудване и на игрален софтуер на комуникационно оборудване. Причината за тяхната отмяна са отпаднали основания в закона за събиране на тези такси. Промените в Тарифата отстраняват терминологични несъответствия и непълноти.

CHF CHF 1 1.98461
GBP GBP 1 2.28258
RON RON 10 3.93116
TRY TRY 100 5.59045
USD USD 1 1.80361