Ключова стъпка на КЕВР за газовата връзка с Гърция

България 26.05.2022 15:11 Снимка: ДНЕС+

Ключова стъпка на КЕВР за газовата връзка с Гърция

Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ прие проект на решение за сертифициране на "Ай Си Джи Би" АД като независим преносен оператор на преносна система за природен газ - междусистемна газова връзка Гърция - България /IGB/, съобщиха от КЕВР. Проектът е приет съвместно с Регулаторния орган за енергия на Гърция /RAE/. Решението на двата регулатора осигурява възможността за въвеждане в търговска експлоатация на интерконектора "Гърция-България" след 1 юли 2022 г.

"Газовата връзка е от стратегическо значение, тъй като ще позволи свързване на газопреносните системи на България и Гърция и ще осигури диверсификация на източниците и маршрутите на газовите доставки за нашата страна и за Югоизточна Европа. Чрез интерконектора IGB през втората половина на 2022 г. България ще може да получава в пълен обем договорените 1 млрд. куб. м. природен газ по договора с Азербайджан. Това ще има ключово значение за сигурността на доставките на синьо гориво и за формиране на благоприятни цени за потребителите в България", посочват от КЕВР. 

Проектният капацитет на българо-гръцкия газов интерконектор позволява пренос на 3 млрд. куб. м природен газ. Това дава допълнителни възможности България и страните от региона да получат количества от Южния газов коридор и от пазара на втечнен газ посредством строящия се терминал при гр. Александруполис. Новата газова връзка открива още един маршрут за транспортиране на втечнен LNG газ от САЩ, Алжир, Катар, Египет, Нигерия и други страни. В по-дългосрочна перспектива по интерконектора IGB ще може да бъде транспортиран природен газ от Израел и Кипър, както и допълнителни обеми от Азербайджан и други страни. 

"Проектът на съвместно решение ще бъде изпратен на Европейската комисия за становище за съответствие с Европейското законодателство преди двата регулаторни органа да приемат окончателното решение за сертифициране", уточняват от КЕВР.

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648