КЕВР реши газът през септември да поскъпне с 6%

България 01.09.2023 16:38 Снимка: ДНЕС+

КЕВР реши газът през септември да поскъпне с 6%

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за септември от 63,35лв. за мегаватчас, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

На тази цена „Булгаргаз“ ще продава горивото на газоразпределителните дружества и на топлофикациите.

Няколко часа по-рано "Булгаргаз" внесе в регулатора последното си предложение за цена през септември и тя беше същата, която одобри КЕВР. Тя е с около 6% по-висока от нивата през август - която беше в размер на 59,67 лв./мвтч. Това се дължи на стойността на индекса TTF „месец напред“ за септември, който е с 19% по-висок от стойността му за август, се казва в обосновката на компанията. КЕВР също констатира, че индексът, който е ценообразуващ елемент за формиране на регулираната цена на природния газ, през последните седмици достигна над 44 евро/мвтч и независимо, че през последните дни на август той спадна, ценовите изменения пряко се отразиха върху утвърдената цена, мотивират се от регулатора.

В микса са включени цените на входа на газопреносната мрежа и на складирания в хранилището в Чирен газ. 

Комисията пък съобщава, че е  утвърдила цената след извършен анализ на внесените днес от „Булгаргаз“ актуални данни, които отчитат котировките на международните газови пазари и валутния курс до 31 август т включително.

Регулаторът е установил, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от три различни източника за доставка. В ценовия микс за  септември е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България - Гърция“ (IGB), съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват 52,45 % от потреблението за месеца и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво.

„Булгаргаз“ е сключил за септември два договора за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговци от региона, след тръжна процедура, при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане.

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за  септември  към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.
  На проведеното открито заседание „Булгаргаз“ увери, че дружеството е успяло да сведе до минимум увеличението на борсовия индекс и той влияе само частично върху регулираната цена за м. септември. „Важен фактор за енергийната сигурност на Европа през зимния сезон са предприетите мерки за осигуряване на потреблението - газовите хранилища на континента са запълнени средно над 92%, а хранилището в Чирен – над 93 %“, заяви председателят на КЕВР доц.Иван Иванов.

CHF CHF 1 2.02299
GBP GBP 1 2.31547
RON RON 10 3.9295
TRY TRY 100 5.61518
USD USD 1 1.81364