КЕВР повиши цената на газа с близо 10%

България 01.12.2021 16:46 Снимка: ДНЕС+

КЕВР повиши цената на газа с близо 10%

КЕВР повишава цената на газа с близо 10 на сто спрямо предходния месец. Увеличението е с 9,14 лева. Така през ноември цената на синьото гориво беше 93,19 лв./MWh., а от днес става на 102,33 лв./MWh.

Новата цена е образувана по искане на „Булгаргаз“ ЕАД. Според комисията актуализацията е спрямо пазарните индекси на европейските газови хъбове към 30.11.2021 г.

Повишението е в резултат на нарастване на цените на международните газови пазари през последните дни на м. ноември и се разминава с пръвоначално предвидената цена от „Булгаргаз“ ЕАД. От там изтъкват, че въпреки повишението, цената, която дружеството предлага за българския пазар е с близо 35% по-ниска от цените на европейските газови хъбове.

Според тях по този начин на потребителите у нас се осигурява значително ценово предимство, в сравнение с потребителите в Европа.

В новата цена от 102,33 лв./MWh са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

Повишението е извършено законосъобразно и при спазени всички процедури. Решението на КЕВР  ще бъде публикувано на интернет страницата на регулатора. 

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648