Глоба само ако изрично сте отказали да се преброите

България 14.10.2021 18:42 Снимка: ДНЕС+

Глоба само ако изрично сте отказали да се преброите

Процентът на попълнилите анкетата никога не може да достигне 100, защото се смята от населението през 2020 г.

Глобата от 160 лв. за отказ от преброяване която фигурира в Закона за преброяването от 2021 г., ще се налага само ако гражданинът категорично е отказал да бъде преброен.

Това съобщиха за “24 часа” от НСИ по повод многобройни запитвания на граждани, които не са били намерени от преброител или никой не ги е потърсил до 10 октомври, когато преброяването приключи.

За да се наложи глоба, трябва гражданинът категорично да е отказал да си даде данните и преброителят да е отразил това във формулярите, които е предал на НСИ. Няма как да се наложи глоба на лице, което се е преброило електронно, но никой не е минал да му продиктува кода си - така или иначе НСИ притежава този код и няма място за безпокойство, казаха от НСИ.

Специален имейл бе създаден от статистическия институт за съобщаване на електронния код, но това е било само за успокоение на хората, които са се притеснявали, че не е имало на кого да го продиктуват. Те имаха и възможността да го оставят пред вратите на жилищата си или дори пред входната врата.

Електронният код не съдържа никаква лична информация, с която външен човек би могъл да злоупотреби. Той е набор от кодовете на общината и на преброителния участък, а следващите цифри показват поредността, по която хората от един и същ блок са попълнили онлайн анкетните си карти. Единствено последната цифра показва броя на лицата, които са се преброили с тази карта, но това също не е лична информация.

Преди няколко дни председателят на НСИ Сергей Цветарски каза пред медиите, че до 9 октомври са се преброили само 82% от населението. Към крайния срок е възможно цифрата да е малко по-висока, но тя никога няма да стигне 100% по естествени причини. Този процент се пресмята като дял от населението, което е живяло в страната към 31 декември 2020 г., а при високата смъртност в България той няма как да остане същият.

При преброяването сега е имало и области, в които е преброен 100% от сградния фонд, а в същото време - само 97% от населението, което ясно показва, че то е намаляло спрямо миналата година.

Всичко това обаче не е причина да не се смята, че преброяването е успешно независимо от факта, че има райони, които изобщо не са посетени от преброител. Липсата се дължи на многото отказали се по различни причини преброители, които не е имало как да бъдат заменени в последния момент.

За да е успешно преброяването, се правят многобройни проверки след това и сравнения с гражданските и с други регистри, обясниха от НСИ. Вече тръгна например контролно преброяване, което ще обхване 14 хиляди домакинства

То се прави от служители на НСИ и целта му е да се види процентът на допуснатите грешки.

Отделно от това до края на ноември трябва да се изчистят неизбежните дублирания. Дотогава трябва да се направи и засичане с няколко национални и общински регистъра. От ЕСГРАОН например се вади надеждна информация за починалите и новородените.

Например смъртен акт не може да се издаде, ако личната карта на лицето не е прибрана от органите, а това веднага се отразява в ЕСГРАОН. Също така не се издава акт за раждане, без новороденото да е било вписано в единната система.

Другият регистър, по който се правят сравненията, е този на издадените ТЕЛК. За установяване на новия сграден фонд отделно се преглеждат регистрите на издадените строителни разрешителни, които са във всяка община. Тази година за преброяването бе направено и георефериране на жилищата - през август населените места бяха снимани от въздуха и новите сгради заедно със съществуващите са вкарани в система с точните географски координати.

В крайна сметка първите данни за броя на населението ще бъдат известни чак в дните непосредствено преди Коледа, а по-пълните - чак през пролетта на 2022 г., съобщи наскоро председателят на НСИ Сергей Цветарски./24 часа

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448