Евростат: България е на 5-то място по ръст на цените на жилищата сред членките на ЕС

България 04.04.2023 17:40 Снимка: ДНЕС+

Евростат: България е на 5-то място по ръст на цените на жилищата сред членките на ЕС

В България през периода от октомври до декември 2022 г. жилищните цени са скочили с 13,4 на сто в сравнение със същия период на 2021 г. Така страната ни се е наредила на 5-тото място сред членките на ЕС с най-голям годишен ръст на ИЦЖ. Все пак данните показват забавяне на годишното поскъпване на жилищата у нас, тъй като през третото тримесечие ръстът възлизаше на 15,6 на сто, сочат най-новите данни на европейската статистическа агенция Евростат.

Цените на жилищните имоти, измерени чрез индекса на цените на жилищата (ИЦЖ), са се повишили с 3,6 на сто в Европейския съюз и с 2,9 на сто в еврозоната през последното тримесечие на миналата година в сравнение със същия период на 2021 г. През предходното, трето тримесечие на 2022 г. цените на жилищата се повишават съответно със 7,3 на сто и с 6,6 на сто на годишна основа.

В тримесечно сравнение, през последното тримесечие на 2022 г., цените на жилищата са спаднали с 1,5 на сто в Евросъюза, както и с 1,7 на сто в еврозоната. Това е представлявало най-рязкото тримесечно понижение на жилищните цени в ЕС от първото тримесечие на 2009 г., както и за валутната зона - от четвъртото тримесечие на 2008 г.

През четвъртото спрямо третото тримесечие българските жилищни цени също са се забавили, като ръстът им спада до 0,4 на сто, докато през предишните трето, второ и първо тримесечие на 2022 г. регистрираха покачвания съответно с 4,1 на сто, 3,1 на сто и 5,2 на сто.

Отнесено към същото тримесечие на 2010 г. през последното тримесечие на 2022 г. жилищните цени в България са скочили с 65,5 на сто.

Динамика на цените на жилищата в страните членки на ЕС

Сред членките на ЕС, за които има налични данни, седем са отчели годишно увеличение с по над 10 на сто на цените на жилищата през четвъртото тримесечие на 2022 г. Най-големи повишения са имали в Хърватия (+17,3 на сто), Естония (+16,9 на сто), Унгария (+16,5 на сто) и Литва (+16 на сто), докато цените са спаднали в Дания (-6,5 на сто), Швеция (-3,7 на сто), Германия (-3,6 на сто) и Финландия (-2,3 на сто).

В сравнение с третото през четвъртото тримесечие жилищните цени са намалели в петнадесет страни членки. Най-голям ръст е регистриран в Хърватия (+4,7 на сто), Румъния (+2,5 на сто) и Литва (+1,9 на сто), а най-голям спад - в Дания (-6,5 на сто), Германия (-5 на сто) и Кипър (-4 на сто).

Междувременно през последното тримесечие на миналата година на годишна база наемите на жилищата в ЕС са се повишили с 2,5 на сто. Отнесено към третото през четвъртото тримесечие на миналата година наемите в ЕС са продължили възходящия си тренд, като са наддали 0,6 на сто.

Между 2010 г. и второто тримесечие на 2011 г. и индексът на цените на жилища, и наемите в ЕС следват сходно развитие, но от второто тримесечие на 2011 г. данните сочат значително разминаване на индикаторите. Докато наемите са се увеличили стабилно през периода от второто тримесечие на 2011 г. до четвъртото тримесечие на 2022 г., то цените на жилищата регистрират значително колебание.

След рязък спад между второто тримесечие на 2011 г. и първото на 2013 г., ИЦЖ остана относително стабилен в периода 2013-2014 г. Последвалото ускорено покачване на цените в началото на 2015 г. бележи началото на тенденция, продължаваща и до второто тримесечие на 2022 г., а именно: ИЦЖ се увеличава много по-бързо от темпа на цените на наемите, посочва Евростат. През третото тримесечие на миналата година в сравнение с второто тримесечие цените на жилищата се увеличиха с 0,7 на сто, с колкото и наемите.

От 2010 г. до четвъртото тримесечие на 2022 г. наемите са се увеличили с 19 на сто в ЕС, а цените на жилищата - с 47 на сто.

Цените на жилищата са скочили с повече от два пъти в Естония, Унгария, Литва, Люксембург, Латвия, Австрия и Чехия, предаде БТА. 

При сравняване на четвъртото тримесечие на 2022 г. със същия период на 2010 г., цените на жилищата са се увеличили повече от наемите в 18 страни от ЕС.

За посочения период цените на жилищата са се увеличили в Естония (+199 на сто), Унгария (+174 на сто), Литва (+142 на сто), Люксембург (+136 на сто), Латвия (+133 на сто), Австрия (+126 на сто) и Чехия (+ 125 на сто), и са намалели в Гърция (-14 на сто – по данни на гръцката централна банка), Италия (-9 на сто) и Кипър (-4 на сто).

През последното тримесечие на 2022 г. спрямо същото на 2010 г. наемите са се вдигнали с най-много в Естония (+216 на сто) и Литва (+160 на сто), а единствената страна членка, в която са намалели, е била Гърция (-23 на сто).

CHF CHF 1 2.0066
GBP GBP 1 2.32757
RON RON 10 3.93298
TRY TRY 100 5.43804
USD USD 1 1.79599