ЕС ни дава още 55 млн. евро за украинските бежанци и възстановяване след пандемията

България 19.09.2022 19:25 Снимка: ДНЕС+

ЕС ни дава още 55 млн. евро за украинските бежанци и възстановяване след пандемията

България ще получи 55 милиона евро в подкрепа на възстановяването след пандемията и заетостта.

Средствата ще бъдат отпуснати чрез REACT-EU по линия на Европейския социален фонд, за да помогнат на работниците и търсещите работа да подкрепят здравните услуги и да постигнат устойчиво социално-икономическо възстановяване.

От предвидените за страната ни средства 18,6 милиона евро ще покрият основните нужди на уязвимите групи, като например храна. Ваучери ще бъдат раздадени и на хора, избягали от руското нашествие в Украйна, които могат да бъдат разменени за храна и всекидневни стоки, като облекло и учебни помагала за деца.

Други 36,4 милиона евро ще бъдат отпуснати за мерки за възстановяване след пандемията, насочени към запазване на работните места и подобряване на услугите за полагане на грижи за хора с увреждания.

От тях 23,8 милиона евро ще подкрепят проект "Солидарност", който помага на 9 000 души, бягащи от руското нашествие в Украйна, да се интегрират на българския пазар на труда, като заедно с това се предлагат психологическа подкрепа, кариерно ориентиране и консултиране.

Допълнителни средства ЕС предвижда и за Германия и Словакия.

В Германия провинцията Шлезвиг-Холщайн ще получи 4,6 милиона евро за подобряване на професионалното обучение, повишаване на професионалната квалификация, цифровизация на пазара на труда и образователните услуги, а Северен Рейн-Вестфалия ще получи 34 милиона евро в подкрепа на стажанти, обучения в областта на търговията, кариерни консултации и свързване на бизнеса с квалифицирани работници.

В Словакия 17,9 милиона евро ще бъдат отпуснати в подкрепа на служителите и услугите в областта на здравеопазването и гражданската защита, които бяха на първа линия по време на най-критичните фази на пандемията от COVID-19.

По транша за 2021 г. по линия на REACT-EU бяха отпуснати 40 милиарда евро, за да се помогне на държавите членки да се възстановят от пандемията, да инвестират в цифровия и екологичния преход и да приемат и интегрират бежанци от Украйна.

От март тази година ЕК е изплатила 3,5 милиарда евро под формата на предварително финансиране за държавите членки по линия на REACT-EU.

С последния всеобхватен пакет "Гъвкава помощ за териториите" (FAST-CARE), предложен от Комисията, допълнително се разширява подкрепата за държавите членки, като се предлага допълнителна гъвкавост при финансирането по линия на политиката на сближаване, като същевременно се увеличава предварителното финансиране с допълнителни 3,5 милиарда евро, които трябва да бъдат изплатени през 2022 г. и 2023 г. Крайната дата за допустимост на разходите по линия на REACT-EU е 31 декември 2023 г.

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648