Двореца в Балчик прилага високо специализирана технология за опазване на културното наследство

България 29.08.2020 19:25 Снимка: ДНЕС+

Двореца в Балчик прилага високо специализирана технология за опазване на културното наследство

Множеството артефакти и архитектурни елементи, разположени във външните части на културен център Двореца- Балчик, бяха заснети по иновативен метод в началото на тази година.

Рефлексно-преобразователна фотография е фотографски метод, който улавя повърхността, формата и цвета на обекта. Чрез многократни заснемания с различно местоположение на светлинния източник се получава интерактивно изображение. Това изображение дава много подробна информация относно характеристиките на материала – текстура, релеф, дълбочина и т.н. С този метод се разкрива информация за обекта, която не се долавя по друг начин. На практика обектът бива заснеман с фиксирано местоположение на камерата и осветен под различни ъгли с насочена светлина (светкавица или силна лампа), подредена по определен начин и на определено разстояние. След това всички фотографии се обработват със специализиран РТИ софтуер. Полученият краен продукт е РТИ файл – двуизмерно изображение, наподобяващо триизмерен модел, представящ подробна информация относно повърхностните характеристики на заснетия обект. Този файл може да бъде много подробно разглеждан без да се налага присъствието на наблюдаващия до обекта или обратно. По този начин може да се направи подробно изследване на повърхностния релеф на обекта навсякъде и по всяко време без той да бъде местен. Този вид заснемане е изключително подходящ за проучване на обекти от културно историческото наследство от всякакъв вид и размер. Сполучлив е в изследването и разчитането на надписи от стенописи, големи и малки каменни плочи, релефи, монети, ръкописи и други.

Заснемането на тези архитектурни елементи в Двореца бе извършено от двама научни сътрудници от Националния исторически музей, които на 1 септември от 11 ч. ще представят резултата от своя труд в Каменна зала.

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448