До 8000 лв. е глобата към строителя на АМ "Европа" за лош път от Калотина до Драгоман

България 21.01.2022 20:02 Снимка: ДНЕС+

До 8000 лв. е глобата към строителя на АМ "Европа" за лош път от Калотина до Драгоман

Между 3 000 лв. и 8 000 лв. е глобата, наложена от Агенция "Пътна инфраструктура" към строителя на АМ "Европа" в участъка от ГКПП "Калотина" до Драгоман. Причината е недобрата организация на движението, съобщиха от АПИ.

Проверка е установила липсваща или неправилно положена хоризонтална маркировка, липсващи или замърсени пътни знаци, както и необезопасени участъци, на които се работи.

Строителят не изпълнява задълженията си съгласно договора за въвеждане на временната организация и осигуряване на безопасността на движението. Пътната сигнализация не е изпълнена в пълен обем съгласно одобрения работен проект за временна организация и не се полагат необходимите грижи за изправността и поддържането на пътната сигнализация.

АПИ ще изиска от консултанта и строителя в кратък срок да изпълнят в цялост одобрения проект за временна организация и безопасност на движението. Възложено е на ръководителя на екипа за управление на проекта и на изпълнителя на строителния надзор да извършват ежедневен контрол на изправността и поддържането на временната организация на движение.

Проверката е наредена от председателя на Управителния съвет на АПИ Тодор Василев и изпълнена от дирекция "Анализ на риска и оперативен контрол" в агенцията извършиха проверка след продължаващите сигнали за лоша временна организация и безопасност на движението в участъка и създадените предпоставки за възникване на пътни инциденти. Съставен е акт по Закона за пътищата - чл. 54, ал. 1 във връзка с чл. 53, ал. 1, т. 4.

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648