България с най-драстичен спад в продължителността на живота

България 19.10.2022 12:08 Снимка: ДНЕС+

България с най-драстичен спад в продължителността на живота

Пандемията от COVID предизвика безпрецедентно нарастване на смъртността в целия свят, което доведе до намаляване на продължителността на живота. В проучване от миналата година е установено, че през 2020 г. се наблюдава значително намаляване на продължителността на живота - с повече от две години в САЩ и с една година в Англия и Уелс.

Но сега ново проучване, публикувано в „Nature Human Behavior“, показва, че през 2021 г. продължителността на живота се е възстановила донякъде в повечето западноевропейски държави, докато в Източна Европа и САЩ се наблюдава допълнително намаляване на продължителността на живота. "България е най-екстремният пример с потресаваща загуба от 3,5 години от 2019 г. насам (1,5 години през 2020 г. и две години през 2021 г.)", пише "Сайънс Алерт".

По-големият спад в Източна Европа вероятно се дължи на това, че регионът е избегнал някои от ранните вълни на COVID през 2020 г., в съчетание с по-ниско потребление на ваксини, когато през 2021 г. все пак са наблюдавани големи вълни.

През 2021 г. само Норвегия надминава очакваната продължителност на живота отпреди пандемията, а навсякъде тя е по-лоша, отколкото вероятно е била без пандемията.

Перспективите за 2021 г. са смесени, като вълнението от пускането на ваксините е помрачено от огромния брой инфекции, причинени от поредица нови и силно трансмисивни варианти.

За да оцени въздействието на тези промени върху продължителността на живота, изследователски екип от Центъра за демографски науки "Леверхулм" към Оксфордския университет и Института за демографски изследвания "Макс Планк" събра данни от 29 предимно европейски държави (плюс Чили и САЩ).

Очакваната продължителност на живота се изчислява въз основа на смъртните случаи по всички причини. Средната продължителност на живота е броят на годините, които някой, роден днес, би могъл да очаква да живее, ако изживее целия си живот при равнището на смъртност за текущата година (или 2021 г. в настоящия случай).

Има много по-големи различия между държавите по отношение на въздействието на пандемията върху смъртността през 2021 г. в сравнение с 2020 г. Очакваната продължителност на живота е намаляла в почти всички държави с изключение на Дания и Норвегия. Но през 2021 г. в някои държави очакваната продължителност на живота се е подобрила спрямо 2020 г., докато в други тя се е влошила още повече.

Въпреки ранното въвеждане на ваксините, САЩ се различават от Западна Европа с допълнителна загуба от почти три месеца през 2021 г. след загубата на над две години през 2020 г. САЩ имаха по-ниско ниво на използване на ваксини и профилактични прегледи в сравнение със западноевропейските си колеги, което вероятно обяснява част от тази разлика през 2021 г. Но средната продължителност на живота в САЩ от много години изостава от тази в европейските страни, така че част от това неблагоприятно положение на САЩ може да отразява основни здравни уязвимости, които са се изострили от пандемията от COVID.

Макар че по-голямата част от загубите на продължителност на живота в САЩ могат да се припишат на потвърдените смъртни случаи на COVID, в САЩ се наблюдава и продължаващо нарастване на смъртните случаи, дължащи се на свръхдози наркотици.

Като цяло през 2021 г. в сравнение с 2020 г. смъртността се измества леко към по-младите хора. Това вероятно се дължи на по-доброто покритие с ваксини и повече предпазни мерки в по-напреднала възраст. Всъщност държавите с по-добро покритие на ваксините за хората над 60-годишна възраст се представят по-добре по отношение на очакваната продължителност на живота. Смъртността над 80-годишна възраст в САЩ дори се връща на нивата отпреди пандемията. Но като цяло продължителността на живота през 2021 г. е по-лоша поради влошаването на смъртността под 60-годишна възраст.

Сравнено е също така неотдавнашното намаляване на продължителността на живота с исторически кризи, които са довели до значителни смъртни случаи. Загуби в такава степен, каквато наблюдавахме по време на пандемията, не са регистрирани след Втората световна война в Западна Европа или след разпадането на Съветския съюз в Източна Европа. В същото време при предишни грипни епидемии се наблюдава сравнително бързо възстановяване на нивата на продължителност на живота. Досегашното въздействие на COVID е по-голямо и по-трайно, което опровергава често срещаното твърдение, че той е "точно като грипа".

Страни като Бразилия и Мексико са претърпели големи загуби на продължителност на живота през 2020 г. и вероятно те са продължили да търпят допълнителни загуби и през 2021 г.

Смъртността от COVID в страни като Индия може никога да не бъде точно изчислена поради ограниченията на данните, но знаем, че броят на смъртните случаи е бил значителен.

Макар да се надяваме, че смъртността ще се върне на нивата отпреди пандемията (и дори ще започне отново да се подобрява), устойчивите излишни смъртни случаи в Англия и другаде през 2022 г. показват, че не сме се възстановили напълно от въздействието на пандемията върху смъртността и пътят към възстановяването остава несигурен, предава БГНЕС.

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648