Бизнесът за данък "свръхпечалба" - държавата дава средство за ограбване на успешните

България 29.03.2023 16:36 Снимка: ДНЕС+

Бизнесът за данък "свръхпечалба" - държавата дава средство за ограбване на успешните

Недопустимо е в една правова държава при липсата на действащ парламент служебно правителство да планира посегателство върху неприкосновеността на частната собственост, в случая печалбите на частните търговски предприятия. Това заявяват от Асоциацията на българските работодатели (АОБР) в позиция до българските медии като реакция на предложените от Министерство на финансите мерки преди гласуването на държавния бюджет.

Българският бизнес е силно обезпокоен от публикувания на сайта на Министерство на финансите проект на Закон за изменение и допълнение на ДОПК. С него се предлагат изменения и нови режими, чрез които се очаква да се генерират допълнителни приходи в държавния бюджет за 2023 г., да се увеличи събираемостта на приходите от съществуващите източници и да се отменят част от фискалните облекчения с временен характер, въведени през предходни бюджетни години. Според бизнеса, чрез промените се допуска лишено от правно и икономическо основание отнемане на доход от успешните български предприятия чрез въвеждането на т. нар. данък "свръхпечалба".

При условие, че съответното предприятие е внесло всички свои публични задължения, в това число и корпоративен данък , няма основания да се иска, каквото и да е допълнително плащане към бюджета под каквато и да е форма, заявяват работодателите и посочват, че направеното предложение нарушава духа на разпоредбите от Закона за публичните финанси (ЗПФ).

В позицията се посочва, че българският бизнес е показал, че може да работи добре и успешно е преминал през безпрецедентните кризи през последните три години и вместо да бъде оставен да съсредоточи средства в инвестиции и иновации, обучения и по-добро заплащане на служители, които стават все по-скъпи, българското правителство спира неговия прогрес с недопустими прийоми, като този с предложението да се въведе данък "свръхпечалба", наречена популистки "солидарна вноска" за частните компании. Така цялата идея за реална пазарна икономика ще залитне към командно-административна система, а последната исторически е доказала своята нежизнеспособност и неефективност.

Не можем да бъдем солидарни с безотговорното харчене на бюджетни средства, съчетано с висока инфлация и отсъствия на намерения за ограничаване на бюджетните разходи, заявяват още от четирите работодателски организации.

Предложеният режим на облагане чрез авансови вноски през периода юли-декември 2023 г., основан на финансови резултати от приключили данъчни периоди, предполага допълнително и непредвидено изземване на доход от българските предприятия, включително и от тези, които през текущата година ще реализират загуби или по-ниски печалби, в сравнение с 2022 г.

Подобни предложения повишават непредсказуемостта, подават негативен сигнал към местните и чуждестранните инвеститори и са предпоставка за влошаване на условията на бизнес средата у нас. Това би било връщане към старите и порочни практики от преди години да създадем средство за ограбване на най-успешните предприятия в държавата, чрез насилствено навлизане във фирмите. Ще предоставим и информирана възможност на криминалния сектор за неговата престъпна дейност.

Във връзка с гореизложените мотиви, които очевидно са недопустими и неприемливи за една пазарна икономика, считаме че Министерство на финансите незабавно трябва да оттегли направеното в § 32 "В закона за корпоративното облагане" от преходните и заключителните разпоредби на проекта на Закон за изменение и допълнение на ДОПК, недопустимо предложение.

Още по темата

CHF CHF 1 2.01778
GBP GBP 1 2.2902
RON RON 10 3.93068
TRY TRY 100 5.65181
USD USD 1 1.83853