Бизнесът настоява тол таксите първоначално да са ниски

България 17.04.2019 14:17

Три от четирите национално представени работодателски организации – АИКБ, БСК и БТПП, настояват правителството да организира реален дебат за въвеждането на тол системата и да извърши задълбочена оценка на въздействието върху бизнеса. Те са изпратили становището си до медиите, до вицепремиерите Томислав Дончев и Марияна Георгиева, регионалния министър Петя Аврамова и шефът на АПИ Георги Терзийски.

В него се посочва, че бизнесът смята въвеждането на тол системата за необходима, макар и закъсняла стъпка за подобряване поддръжката и обновяване на основната пътна мрежа. В същото време, доколкото това ще бъде свързано с неизбежно повишение на транспортните разходи на територията на страната, работодателските организации предлагат да се проведе детайлно обсъждане с всички заинтересовани страни и представителни организации на задължените и въвлечените в процеса лица.

На първо място те искат национално представителните работодателски организации и съответните браншови организации на превозвачите да бъдат включени в общественото обсъждане на проекта и определянето на размерите и обхвата на тол таксите.

Също така да бъде извършено задълбочено проучване с извършване на оценка на въздействието, която да обхване всички основни фактори, отчитащи бъдещето развитие на републиканската пътна мрежа, равнището на таксите в държавите от основните маршрути и дестинации на международния автомобилен трафик, преминаващ през нашата страна. Също така и на алтернативни трасета през Гърция, Македония, Сърбия и алтернативен мултимодален транспорт.

Според бизнеса направените предварителни разчети очертават значително повишаване на тежестта за българските превозвачи и от там – скокообразно нарастване на цената на товарните превози, поради което предлагат да се определят по-ниски първоначални такси и тяхното постепенно увеличение, напр. в рамките на 5 години да се достигне целевото равнище и отчитане на ефекта върху интензивността на трафика и натоварване на републиканската пътна мрежа (АМ и I, съответно II и III категория).

Също така работодателските организации настояват една година след въвеждането на тол таксите следва да бъде направена оценка на въздействието от тази мярка и се предприемат коригиращи действия, при необходимост./economic.bg
CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648