ББР спасява Александровска болница, отпуска й кредит

България 08.12.2022 19:47 Снимка: ДНЕС+

ББР спасява Александровска болница, отпуска й кредит

Банката ще гарантира доброто управление на дълга на лечебното заведение от 40 млн. лв.

Така дружеството ще може да разплати просрочени задължения и да закупи модерна медицинска апаратура

Българската банка за развитие е в готовност да отпусне финансиране в размер на 5 млн. лв. на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД. Това стана ясно след среща на Надзорния съвет на ББР с представители на лечебното заведение. Финансирането ще е в рамките на утвърдения за банковата група лимит, чиято цел е да подпомогне провежданата от държавата политика за оздравяване и развитие на болници със системно значение за регионите.

Кредитната линия от ББР ще е допълнение към предоставените средства от Министерството на здравеопазването в размер на 35 млн. лв. Тя ще даде възможност на дружеството да разплати просрочени задължения към доставчиците на лекарствени продукти и медицински изделия. Новото финансиране ще позволи да се договорят по-благоприятни търговски условия с доставчици, като същевременно се осигурят ликвидни средства за осъществяване на оперативната дейност на лечебното заведение.

ББР ще поеме и процеса по управление на целия дълг на УМБАЛ „Александровска“, който с новоотпуснатото финансиране ще достигне 40 млн. лв. Със средствата ще бъдат реализирани инвестиции за закупуване на съвременна медицинска апаратура. Тя ще осигури необходимите условия за оказване на качествена болнична помощ по стандартите за добра медицинска практика и здравните изисквания, разписани в българското законодателство.

CHF CHF 1 2.01114
GBP GBP 1 2.29006
RON RON 10 3.93195
TRY TRY 100 5.66429
USD USD 1 1.83543