Басейнова дирекция извърши 304 контролни проверки при засилени мерки за Ковид–19  

България 16.11.2020 17:48 Снимка: ДНЕС+

Басейнова дирекция извърши 304 контролни проверки при засилени мерки за Ковид–19  

През месец октомври  2020 г. експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) извършиха 304 контролни проверки, от които 110 извънредни проверки, свързани с проверки по постъпили жалби и сигнали, проводимост на речни русла, в т.ч. до 500 м. след язовирната стена, проверки за незаконно водовземане, месечни графици и други.

За периода са извършени общо 16 проверки по сигнали и жалби, 5 от които са проверки по подадени сигнали на „Зелен телефон“.

От такси за осъществено право на използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, са събрани суми в размер на 94 935,35лв., от които 32 980,22лв. събрани чрез НАП от  „Водоснабдяване и канализация - Добрич“ АД и „Тони Шик“ ЕООД.

От директора на БДЧР са издадени 7 наказателни постановления /НП/, 70  предписания, връчени са 10 акта и са събрани общо 9 800,00 лв. от издадени НП.

През месец октомври са издадени 2 акта за установяване на публично държавно вземане: на  „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, за неплатени задължения за водовземане от яз. „Тича“ за 2019 г. в размер на 555 956,72 лв. и  на „ПХЖ Брадърс Комерс“ ЕАД – за неплатени задължения за водовземане от подземни води за 2019 г. в размер на 4 209,51 лв.

Най-честите нарушения за периода са: изграждане на ново водовземно съоръжение в  отклонение от условията в разрешителното, неизпълнено предписания на контролен орган, немонтиране на разходомерно устройство, установено водовземане и заустване без разрешително и др.

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448