Българските пчелари държат пето място по брой кошери в ЕС

България 19.05.2023 18:04 Снимка: ДНЕС+

Българските пчелари държат пето място по брой кошери в ЕС

На 5 април т.г. Европейската комисия отговори на Европейската гражданска инициатива "Да спасим пчелите и земеделските стопани!", като заяви, че приоритетът е да се гарантира, че предложенията, които в момента се договарят относно устойчивото използване на пестициди и възстановяването на природата, се приемат и след това се прилагат своевременно. Еврокомисията признава значението на опрашителите в селското стопанство като решаващо средство за гарантиране на продоволствената сигурност на Европейския съюз и в борбата със загубата на биологично разнообразие. Във връзка със Световния ден на пчелите (20 май) Евростат публикува информация относно броя на пчелните кошери във фермите в ЕС през 2020 г., пише БТА.

Във фермите в ЕС е имало 8,1 милиона кошера през 2020 г. Това е само частична картина, тъй като селскостопанското преброяване регистрира единствено кошери във ферми (в някои страни, като Германия, кошерите не се считат за част от ферми). На национално ниво Румъния е имала 1,5 милиона кошера във ферми, повече от всяка друга членка на ЕС. Италия и Гърция отчитат по 1 милион кошера във ферми, следвани от България (0,9 милиона), Испания (0,9 милиона кошера) и Португалия (0,7 милиона).

Данните на Евростат сочат още, че в България най-много кошери през 2020 г. е имало в Северен централен регион (210 980), след което се нареждат Североизточен регион (192 930), Югоизточен регион (181 260), Северозападен регион (147 570), Южен централен регион (94 820) и Югозападен регион (45 210).

Най-големият брой кошери във ферми сред регионите в ЕС е отчетен в испанския Естремадура (300 220), следван от португалския Норте (257 040) и румънския Северозападен регион (250 510).

CHF CHF 1 2.03541
GBP GBP 1 2.32912
RON RON 10 3.9348
TRY TRY 100 5.48606
USD USD 1 1.80294