БАБХ проверява качеството на храните в училищата и детските градини

България 25.09.2020 12:50 Снимка: ДНЕС+

БАБХ проверява качеството на храните в училищата и детските градини

Върховната административна прокуратура възложи на БАБХ да провери дали се спазват на изискванията за качество и безопасност на храните в училищата и детските градини.

Проверката е възложена на 9 септември. Целта е да се установи спазват ли се ли се изискванията, посочени в Закона за храните, относно качеството и безопасността на храните от кухни, предлагани в училища и детски градини.

Резултатите трябва да се синтезират в обобщен доклад, в който да бъдат отразени направените констатации, разкритите случаи на неспазване на приложимите правила, предприетите мерки за отстраняване на нарушенията и последиците от тях и за санкциониране на виновните лица, вкл. постановени административни актове, съставени актове за установяване на административни нарушения, издадени наказателни постановления и заповеди за налагане на принудителни административни мерки.

Докладът трябва да бъде предоставен на ВАП в определения срок.

Продължават проверките на БАБХ от началото на епидемиологичната обстановка в страната за предотвратяване на нарушения при предлагането на храни на пазара, а при констатирани такива - предприемане на действия от компетентност на контролните органи и санкциониране на нарушителите./news.bg

CHF CHF 1 1.82532
GBP GBP 1 2.15697
RON RON 10 4.01278
TRY TRY 10 2.07146
USD USD 1 1.64965