Асоциацията на университетските болници иска спешна реформа в здравеопазването

България 28.09.2023 16:00 Снимка: ДНЕС+

Асоциацията на университетските болници иска спешна реформа в здравеопазването

Асоциацията на университетските болници в Република България излезе със становище относно проекта на "Методика за условията и реда за заплащане от НЗОК на лекарствените продукти, прилагани в болничната медицинска помощ, извън цената на съответните клинични пътеки/амбулаторни процедури", предложен от НЗОК.

Университетските болници са на мнение, че, за да се избегне реалният риск от препятстване на нормалното функциониране на системата на здравеопазване е нужна спешна реформа в сферата на здравеопазването.

От асоциацията посочват, че в случаите когато няма действащи рамкови споразумения по чл. 45, ал. 29 от ЗЗО, лекарствените продукти, прилагани в болничната медицинска помощ, които се заплащат от НЗОК извън стойността на оказваните медицински услуги, следва да се заплащат по стойността, на която лечебното заведение е закупило конкретния лекарствен продукт, но не по-висока от определената в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Въведеното със Закона за бюджета на НЗОК за 2023г. правило в чл. 45, ал. 29а от Закона за здравното осигуряване когато няма действащи рамкови споразумения за предходната година, НЗОК да заплаща лекарствените продукти по цена, равна на най-ниската цена за единица количество лекарствено вещество за същия лекарствен продукт от доставените на всички сключили договор с НЗОК изпълнители на болнична медицинска помощ през месеца, предхождащ месеца, за който се отнася отчетът на лечебното заведение, ще доведе до свръхзадлъжнялост и фалит редица лечебни заведения, твърдят от Асоциацията на университетските болници.

CHF CHF 1 2.02028
GBP GBP 1 2.32635
RON RON 10 3.93298
TRY TRY 100 5.46945
USD USD 1 1.80095