6 оператори на мрежи подновиха Вертикалния газов коридор

България 01.12.2022 19:49 Снимка: ДНЕС+

6 оператори на мрежи подновиха Вертикалния газов коридор

6 газови оператори подновиха меморандумът за разбирателство за "Вертикалния газов коридор". Така на 1 декември към газопреносните компании "Булгартрансгаз",  „Ай Си Джи Би“, гръцката DESFA S.A., унгарската FGSZ Ltd. и румънската Transgaz S.A. се присъедини и Gastrade S.A. - проектната компания за терминала за втечнен природен газ край Александруполис, в която „Булгартрансгаз“ е съакционер с 20% дял.

Меморандумът беше подписан в рамките на „22-ата Световна среща на върха за втечнения природен газ“.

По време на официалната церемония  Малинов отбеляза, че проектите за бъдещи LNG терминали и достъпът до алтернативни източници на природен газ чрез Южния газов коридор създават нов енергиен портал към Европа. „Нашите общи действия са важни не само за страните от ЕС, но и за членовете на Енергийната общност“, заяви той.

Припомняме, че в края на октомври "Булгартрансгаз" подписа договор за достъп и пренос на газ с молдовския държавен газов доставчик „Енергоком“ и споразумение за междусистемно свързване за точката Кюстендил/Жидилово с македонския газопреносен оператор „ГА-МА“ АД.

Проектите на „Булгартрансгаз“ в процес на изпълнение – разширяването на подземното газово хранилище „Чирен“ и интерконектора България-Сърбия (IBS), са от първостепенно значение за постигането на целите на меморандума, подчерта Малинов. Наред с планираните проекти за повишаване на капацитетите за пренос от Гърция към България и от България към Румъния и Северна Македония, те ще осигурят допълнителна диверсификация на доставките на природен газ за страната и региона, гарантиране на енергийното снабдяване и повишаване на конкуренцията, заяви той.

Присъединяването на Gastrade S.A. към меморандума отразява нарастващата роля на втечнения газ за европейския газов микс в дългосрочен план. То ще спомогне за постигането на целите за реализацията на инициативата за Вертикалния газов коридор, който ще осигури маршрут за доставки на значителни количества природен газ от юг на север.

Меморандумът е основополагащ за засилване на сътрудничеството между страните и увеличаване на дела на алтернативните източници на природен газ, включително втечнен природен газ, в енергийното снабдяване на Централна и Югоизточна Европа.

С подписването на документа страните потвърждават общия стремеж за хармонизирано инфраструктурно развитие в региона, като отчитат препоръките на групата на високо равнище за свързаност на газопреносната система в Централна и Югоизточна Европа (CESEC) и енергийните стратегии в общоевропейската енергийна политика на ЕС. 

CHF CHF 1 2.05315
GBP GBP 1 2.28325
RON RON 10 3.92989
TRY TRY 100 5.85885
USD USD 1 1.81062