297,89 лв./MWh е цената на природния газ за юли

България 12.08.2022 14:06 Снимка: ДНЕС+

297,89 лв./MWh е цената на природния газ за юли

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за август, считано от 1 август 2022 г., в размер на 297,89 лв./MWh (около 152 евро/MWh), без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

На тази цена "Булгаргаз" ще продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, съобщиха от КЕВР.

От регулаторния орган обясниха, че цената е определена след подробен анализ на предоставените данни и документи във внесеното на 1 август 2022 г. ценово заявление на "Булгаргаз".

При анализа е установено е, че общественият газов доставчик е формирал общото прогнозно количество за вътрешния пазар въз основа на четири източника.

В ценовия микс е включено количество по договора за доставка на природен газ в съответствие със сключеното Четвърто споразумение с компания от Азербайджан за периода от 1 юли 2022 г. до 30 септември 2022 г.

Необходимите количества природен газ за август са осигурени от "Булгаргаз" и със сключен договор за доставка на втечнен природен газ (LNG). Общественият доставчик е изискал оферти от търговци на природен газ от региона и по критерий "най-ниска доставна цена" е сключил договори с две компании.

В заявлението на "Булгаргаз" се съдържат цените на отделните доставчици и размера на техните количества в общия микс. С осигурените количества природен газ се покриват ангажиментите на обществения доставчик към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти, по задълженията съгласно Програмата за освобождаване и по Плана за нагнетяване в ПГХ "Чирен".

Още по темата

CHF CHF 1 1.97419
GBP GBP 1 2.29625
RON RON 10 3.931
TRY TRY 100 5.59253
USD USD 1 1.80194