Варненска фирма с модерна техника по проект  за иновативна продуктова иновация

Варна<+> 31.07.2020 10:42 Снимка: ДНЕС+

Варненска фирма с модерна техника по проект за иновативна продуктова иновация

Варненско предприятие ще закупи и внедри в производството си модерна техника по проекта „Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативната продуктова иновация“, съобщиха за ДНЕС+ от Областния информационен център -Варна.

Той ще се реализира с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общият му бюджет е 270 000 лв. Бенефициент е фирмата „Инхом“ ООД, която е подала проектно предложение към „МИГ Аврен – Белослав“, мярка 19.2/1-1.1-1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“.

Основната цел на проекта е повишаване иновационния капацитет и конкурентоспособност на „Инхом“ ООД чрез внедряването на екологичен и иновативен продукт в производството. С помощта на европейските средства ще бъдат доставени, монтирани и въведени в експлоатация линия за производство на стъклени композитни пръти за армировка и линия за стъклени фибри.

Чрез линията за производство на стъклени композитни пръти за армировка се смесват всички съставни елементи и става възможно производството на крайния иновативен продукт. Стъклените фибри, които влизат в неговия състав, съдържат пепел от оризови люспи и стъклени микросфери. Чрез другата производствена линия се изработват стъклените микросфери и се смесват с пепелта от оризови люспи, за да се получат стъклени фибри.

CHF CHF 1 1.81028
GBP GBP 1 2.16418
RON RON 10 4.04314
TRY TRY 10 2.30046
USD USD 1 1.6551