ЦОП „Бъдеще за децата на Аспарухово“ работи активно за завръщане на децата в клас

Варна<+> 26.08.2021 16:48 Снимка: ДНЕС+

ЦОП „Бъдеще за децата на Аспарухово“ работи активно за завръщане на децата в клас

Активира се дейността на Центъра за обществена подкрепа „Бъдеще за децата на Аспарухово“ за обхващане на деца в училище. В навечерието на новата учебна година специалистите на центъра посещават домове на семейства, чиито деца не са постъпили в първи клас наред с връстниците си или са отпаднали през миналата учебна година. Информират се родителите за последиците от неграмотността на децата им, за процедурите, по които могат да запишат децата отново в училище, оказва им се съдействие за изготвяне на необходимата документация.

Причините, по които децата отпадат от образователната система са различни, но всички се коренят в невъзможността на родителите да  насърчават обучението им, казва управителят на центъра Андриана Русева. По думите й трудовата миграция в последните години изпъква като водещ фактор за риска от отпадане от училище. Родителите търсят препитание в чужбина, по всяко време заминават цели семейства, без да се съобразяват с продължителността на учебните занятия. Или се връщат по средата на учебната година, когато детето не би могло да продължи от класа, до който е стигнало преди занимаването си, уточнява Русева.

ЦОП „Бъдеще за децата на Аспарухово“ работи в района от 2016 г. и специалистите му добре познават проблемите на живеещите там, свързани с обхващане на децата в клас. Наред с това са изградени пълноценни партньорства между ръководствата на училищата в Аспарухово и екипа на ЦОП. Сътрудничеството на преподавателите и специалистите е фокусирано предимно в снижаване на рисковете от отпадане на деца от образователната система, подкрепа при адаптация в училищна среда и преодоляване на пропуски в знанията от предходни учебни години. Над 80 на сто от потребителите на социалните услуги в ЦОП са деца в училищна възраст и това предопределя относителната тежест на превенцията в дейността на центъра.

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448