Технически университет – Варна се присъедини към Националния алианс за социална отговорност

Варна<+> 03.12.2016 10:17

В навечерието на Международния ден на хората с увреждания – 3 декември, ректорът на ТУ – Варна - проф. Росен Василев, подписа документите за присъединяване на университета като почетен член към Националния алианс за социална отговорност (НАСО).

Двете институции ще развиват сътрудничество в областта на социалните услуги, подкрепата на хора с увреждания, корпоративна социална отговорност и социални политики и партньорства на европейско, национално и местно ниво.

Георги Георгиев – председател на Национален алианс за социална отговорност, беше гост на специално събитие, с което ТУ – Варна отбеляза деня на хората с увреждания.

Пред участниците и гостите на срещата, организирана по идея на ръководството на Електротехническия факултет и Катедра „Социални и правни науки“, той благодари на всички, които работят в социалната сфера и в полза на хората с увреждания, на ръководството на университета – в лицето на доц. д-р инж. Медиха Хамза – заместник-декан на Електротехническия факултет, за истинското отношение, за човешкото съпричастие, които са най-важни.

„Много често ми се налага да говоря за това, че отношението е най-важно и да го обяснявам и да се мотивирам, а в тази зала днес са събрани хора, които го разбират и реализират изключително значима дейност в подкрепа на хората с увреждания и аз искам още веднъж да ви благодаря.

Имам предвид и обучението, подготовката на специалисти, готови да работят в социалната сфера, това е изключително важно.“ - допълни председателят на НАСО. - „Националният алианс, в качеството си на представител на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, в която членуват над 12 хиляди организации, от няколко години популяризира опита на Европа за пряка работа с университетите.

Доста голяма част от висшите училища в България вече са сред членовете на организацията и за нас е чест и Технически университет – Варна да е част от тази голяма мрежа. Вярвам, че това ще е в полза на варненци, на всички нас и ще допринесе за развитието на социалната сфера в България.

“Първото по рода си събитие, посветено на Международния ден на хората с увреждания в Технически университет – Варна уважиха представители на Община Варна, директорът на Дирекция „Бюро по труда“ – Варна, Божидар Михайлов, председателят на Дружество на хората с увреждания „БРИЗ” – Обретен Михов, Дружество на инвалидите – Варна с председател д-р Радко Радев и др.

Включиха се и девет организации, които предлагат социални услуги за хора с увреждания:
Първо защитено жилище за момчета с умствена изостаналост, Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни жени,
Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни с психично разстройство,
Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с дисфазии на развитието и хиперкинетично разстройство „Прегръдка“,
Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни хора с увредено зрение,
Агенция за социално развитие „Вижън“,
Дневен център за възрастни с умствени затруднения „Ривиера“,
Дневен център за младежи с умствена изостаналост „Свети Йоан Златоуст“,
Фондация и работилница за кукли „Роден край“ – с. Тополи.


Прекрасни картички, коледни играчки и подаръци-уникати, изработени от деца и възрастни с увреждания, подредени в импровизирана изложба във фоайето на Електротехническия факултет създадоха много специална атмосфера и предразположиха гости и домакини за един празник на човечността, добротата и надеждата.

В залата станахме свидетели на заредени с много положителни емоции музикални и танцови изпълнения на вокалната група „Ривиера“ към Дневен център за възрастни лица с умствени затруднения и на артистите от Дневния център за деца и младежи с умствена изостаналост „Св. Йоан Златоуст“.

Сладка изненада за тях подготвиха учениците и ръководството на СУ "Л. Каравелов в кв. "Аспарухово“ във Варна.

Участниците в срещата проследиха с интерес презентациите на организации от Варна, които пряко участват в деинституционализацията и предлагането на услуги за хора с увреждания: Дневен център за възрастни с умствени увреждания „Чайка” (Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения), Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални образователни потребности „Радост“, Сдружение „Семеен център – Мария“, Дневен център за възрастни хора с увреждания „Слънчевата къща“, Асоциация „Да съхраним жената“, Фондация „Лумос“ и други.

Студенти от ТУ – Варна, специалност „Социален мениджмънт“ споделиха своето лично преживяване на доброволческата и специализирана практика в центровете за работа с хора с различни физически и умствени затруднения.
CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648