Семинар събра участниците в „Обединени срещу агресията“ на брега на морето край Варна

Варна<+> 03.08.2021 14:56 Снимка: ДНЕС+

Семинар събра участниците в „Обединени срещу агресията“ на брега на морето край Варна

Семинарът "Да спрем агресията и езика на омразата" събра на поредна среща варненските участници в проекта „Обединени срещу агресията“, реализиран от Фондация „Владиславово“ и финансиран от Министерството на млладежта и спорта.

Устояли на плажното изкушение в името на  споделената социално отговорна мисия на проекта, младите хора вложиха много креативна енергия в представянето на  резултатите от тренингите на двете групи за самостоятелна работа през последните два месеца. Умението на младежите да работят в екип, да провокират взаимно мисленето и изявата на личната им позиция, да възприемат гледната точка на „другия“ и да изграждат взаимно доверие и уважение, създаде позитивна атмосфера за двата дни на семинарни дискусии. Обединени в две младежки ядра / от 15 до 19г. и от 19 до 25г./ и подпомагани в обсъжданията от социалния работник, психолога и обучителите, участниците формулираха  своите виждания за  основните проблеми на целевите групи, породени от дискриминацията, езика на омразата и агресията в обществото.

Необходимостта от взаимодействие на всички нива – семейство, училище и общност, за противопоставяне на тези токсични за обществото явления, бе един от водещите изводи на двата екипа.  Толерантността – основен и глобален стълб, около който да  изграждаме доверие и уважение,  да преодолеем предразсъдъците и да ценим различията, да се учим едни от други и да търсим общото, отвъд религия, раса, убеждения, недостатъци и др. Толерантността като отношение към другите така, както бихме искали да се отнасят  и към нас. Само с такива взаимоотношения на търпимост, приемане, разбиране и уважение ще се намалят нивата на агресията и езика на омразата. Така варненските младежи, участници в проекта  „Обединени срещу агресията“, формулираха своята дефиниция за  социално отговорно поведение.

Двете групи представиха мултимедийни презентации, с които илюстрираха убедително тези свои виждания за проблемите и начините за решаването им в полза на в обществото.

Докладът – анализ на проведеното анкетно проучване сред 60 младежи от целевите групи също предизвика голям интерес и провокира дискусии. Оказа се, че около 10% от анкетираните по-скоро не разпознават определено поведение като дискриминационно, като агресия или език на омразата. В този резултат младежите видяха потвърждение на своите основни изводи за необходимостта от обучение за противопоставянето им и за отстояване на толерантността.

„Провеждането на този  семинар е следствие и своеобразно обобщение на предходните дейности по проекта. Откровеността, задълбоченото обсъждане и представянето на работещи решения по иновативен начин, ни носи много удовлетворение и мотивация за работа с младите хора на Варна. Надяваме се, Националната програма за изпълнение на младежки дейности  по чл. 10а да продължи да предоставя поле за изява и взаимодействие с тях.“ – сподели в края на семинарните дни Ръководителят на проекта, г-жа Радостина Петрова.


Този информационен материал е част от изпълнението по Проект “ Обединени срещу агресията“, финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2021 година, Направление 2 „Превенция на агресията сред младите хора (насилие, езика на омраза, дискриминация, расизъм и др.)“, съгласно Договор № 25-00-7/16.03.2021 и номер по Проект - НПИМД-Н2-Т3-113/2021.Изпъляван от Фондация "Владиславово"

Съдържанието на материала е отговорност на автор - Фондация "Владиславово", като Министерството на младежта и спорта не носи отговорност за начина на използване на информацията.

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448