Районен съд - Провадия възстанови традицията „Ден на отворените врати“

Варна<+> 18.05.2022 11:30 Снимка: ДНЕС+

Районен съд - Провадия възстанови традицията „Ден на отворените врати“

В Районен съд - Провадия се проведе „Ден на отворените врати“, с което се възстанови тази традиция за съда.  

На събитието присъстваха ученици от IX клас, с профили „Хуманитарни науки“ и „Компютърна графика“ от СУ „Димитър Благоев“, гр.Провадия, както и техни преподаватели.

Председателят на Районен съд - Провадия – съдия Десислава Петрова, съдия Никола Дойчев и прокурор Тихомир Тихов от РП – Варна – ТО – Провадия запознаха учениците какви видове дела се разглеждат в районните съдилища. След изнесената презентация, магистратите отговаряха на въпроси на учениците. Внимание беше обърнато на темата за наказателната отговорност на непълнолетните, рисковете при употреба на различни наркотици и други, които искрено вълнуваха децата. Същевременно младежите бяха посъветвани да се интересуват какви са техните права, как да ги потърсят и защитят. 

Служител от съда - Ралица Иванова запозна учениците с длъжността на съдебния деловодител.

Провеждането на Деня на отворените врати е част от информационната кампания на Висшия съдебен съвет под наслов „Открито за съдебната власт“, с която се цели постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система, повишаване на правната култура на гражданите и укрепване на доверието на обществото в българското правосъдие.

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648