Пожарникарите в готовност за действия през активния туристически сезон

Варна<+> 11.06.2020 14:26 Снимка: ДНЕС+

Пожарникарите в готовност за действия през активния туристически сезон

Започва активният туристически сезон, свързан с придвижване на  хора към курортни комплекси, хотели и почивни станции.
В тази връзка  служители от службите за пожарна безопасност във Варненска област предприемат тематични проверки на хотели, заведенията за развлечение и хранене, почивни станции и др.

Проверява се организацията за пожарна безопасност и готовността на персонала за действие при възникнали произшествия, създадените условия за успешна евакуация на пребиваващите в обектите, пътищата за пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност, изправността на пожарогасителните, пожароизвестителните, вентилационните и електрическите инсталации. При констатиране на несъответствия с изискванията на нормативните актове за пожарна безопасност в обектите, ще се предприемат съответните превантивни и административно-наказателни действия.

Служителите на дежурните смени провеждат занятия на обекти в курортните комплекси, с цел тяхното оперативно изучаване и проверка на заложените в плановете за пожарогасене, тактически решения.
Собствениците, ръководителите и работещите в курортните комплекси трябва да са запознати и да спазват изискванията на Наредба № 8121з–647 от 01 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

CHF CHF 1 1.78452
GBP GBP 1 2.27256
RON RON 10 3.96937
TRY TRY 10 1.90528
USD USD 1 1.61893