Отстраненият кмет на район „Приморски“ обжалва в съда решението на ОИК-Варна

Варна<+> 15.02.2024 16:25 Снимка: ДНЕС+

Отстраненият кмет на район „Приморски“ обжалва в съда решението на ОИК-Варна

В Административен съд – Варна е образувано дело по жалба от Николай Ж. срещу  Решение № 296/11.02.2024 г. на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Варна, с което предсрочно са прекратени пълномощията му като районен кмет на район „Приморски“. Иска се от съда да отмени изцяло обжалваното решение, като неправилно и незаконосъобразно. Има и особено искане за спиране изпълнението на решението за периода до произнасяне на съда по жалбата с влязъл в сила акт.

В жалбата се изтъква като довод, че Никой Ж. е бил нает като ликвидатор по договор за правна защита и съдействие в качеството му на адвокат. Твърди се, че дейността му на ликвидатор в „Контекст плюс“ ЕООД е била неразделна част от работата му като адвокат, а не самостоятелна изолирана дейност или дейност по занятие. Била му е възложена по договор за правна помощ, съгласно Закона за адвокатурата и именно поради качеството му на адвокат е прекратена, чрез подадено от жалбоподателя заявление на 12 декември 2023 г. до ВАК и последващо решение на ВАК, считано от 13.11.2023 г.

Николай Ж. прави извод, че след прекратяването й и след прекратяване на договора му за правна защита и съдействие, по който е назначен, няма как да продължи да работи и като ликвидатор, тъй като ликвидаторската му дейност е била част от дейността му на адвокат.

В жалбата се твърди, че макар да не е било задължително, Николай Ж. е уведомил надлежно, както председателя на ОС - Варна, така и ОИК - Варна, за извършеното от него прекратяване на несъвместимости.

Според жалбоподателя, основание за искането за  спиране на предварителното изпълнение на процесното решение е от категорията на трудно поправима вреда, поради опасността от  затормозяване дейността на администрацията за периода на делото и защото му се нарушава правото на труд.

CHF CHF 1 2.00105
GBP GBP 1 2.27568
RON RON 10 3.93076
TRY TRY 100 5.62834
USD USD 1 1.83027