Очакван срив в приходите от нощувки, отчитат хотелиерите през месец април

Варна<+> 17.06.2020 13:55 Снимка: ДНЕС+

Очакван срив в приходите от нощувки, отчитат хотелиерите през месец април

През април 2020 г. в условията на извънредно положение, обявено на 13.03.2020 г., в област Варна са функционирали 49 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.8 хил., а на леглата - 3.6 хиляди. В сравнение с април 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява със 76.3%, а на леглата в тях - с 90.4%.

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през април 2020 г., е 4.2 хил., или с 97.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голям спад на нощувките (с 99.2%) се наблюдава в хотелите с 4 и 5 звезди. От общият брой нощувки 3.5 хил. са от български граждани, а 0.7 хил. - от чужденци.  

През април 2020 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 61.4% от общия брой нощувки на чужди граждани и 16.7% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 19.5% от нощувките на български граждани и 15.3% - на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 63.8 и 23.3%.

През април 2020 г. най-много нощувки са реализирали гостите от Турция, Русия, Италия и Гърция. Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна през април 2020 г. намалява с 97.6% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достига 1.4 хиляди.

От всички пренощували лица 94.8% са българи, като по-голяма част от тях (47.7%) са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 3.5 нощувки. Пренощувалите чужденци са 0.1 хил., като най-висок e делът на гостите от Русия и Гърция – с по 15.1%, след тях се нареждат тези от Турция - с 11.0%, от Германия - с 8.2% и от Белгия - с 6.8%. Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 56.2% от чуждите граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 10.6.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в областта през април 2020 г. е 3.9%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 6.8%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 14.3 процентни пункта, като най-голямо е намалението при хотелите с 4 и 5 звезди - със 17.0 процентни пункта.

Приходите от нощувки през април 2020 г. в област Варна достигат 0.2 млн. лв., или с 97.6% по-малко в сравнение с април 2019 година. Регистриран е срив на приходите както от чужди граждани, така и от български граждани, съответно с 99.4 и 92.3%. 

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448