Обявление за търг, организиран от "Обреди" ЕООД

Варна<+> 11.10.2021 09:43 Снимка: ДНЕС+

Обявление за търг, организиран от "Обреди" ЕООД

„Обреди”ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, ул.”акад. Андрей Сахаров” № 1, представлявано от Елица Ботева – Управител, съобщава, че на 02.11.2021 г., в заседателната зала на Дружеството – ул.”Акад. Андрей Сахаров” № 1, ще се проведе публичен търг с явно наддаване с предмет: Отдаване под наем на закрита площ от 32,43 кв.м. /павилион/, заедно с 14 кв.м. сервитутна площ за продажба на цветя пред входа на павилиона за срок от 2 /две/ години, предназначен за магазин за продажба на цветя и цветарски принадлежности,находящ се в Централен гробищен парк „Варна”.

Огледи могат да се извършват всеки делничен ден от 10:00 – 15:00 часа до 29.10.2021 г. Закупуването на тръжни книжа може да стане най-късно до 14:00 часа на 29.10.2021 г. в счетоводството на дружеството. Документи за участие могат да се подават до 16:00 часа на 29.10.2021 г. в касата на „Обреди” ЕООД на адрес: гр.Варна, ул.”Акад. Андрей Сахаров” № 1.

За информация тел: 0889/078678

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448